• Van de Wob naar de Woo

  3 januari 2019

  Sinds april 2016 ligt het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid bij de Eerste Kamer. Op 2 januari is een voorstel tot wijziging van de Woo aangeboden. Lees meer in 'Van de Wob naar de Woo'.

  Lees meer
 • Artikel Iman Brinkman: Industrietransitie met CCS?

  28 november 2018

  De industrie kan afvang en opslag van CO2 goed gebruiken om de doelen van het klimaatakkoord te halen. Het kabinet overweegt hiervoor subsidie beschikbaar te stellen.

  Lees meer
 • In transitie; column Liesbeth Schippers

  14 november 2018

  Als we het VN-Klimaatpanel IPCC mogen geloven, zijn er rigoureuze maatregelen nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° C. Deze doelstelling stelt ons voor een grote opgave.

  Lees meer
 • De klok tikt voor eigenaren van verouderde kantoorpanden

  29 oktober 2018

  In 2023 moeten kantoorpanden groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Aemile van Rappard schreef hierover voor FD een ingezonden opiniestuk.

  Lees meer
 • Klimaatadaptie is een must; column Liesbeth Schippers

  2 oktober 2018

  Het Klimaatakkoord van Parijs heeft tot doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5° C. Liesbeth Schippers schreef voor Grond/Weg/Waterbouw de column 'Klimaatadaptie is een must'.

  Lees meer
 • Whitepaper Juridische aspecten van AI en machine learning

  24 augustus 2018

  In deze whitepaper zetten wij uiteen wat AI en machine learning zijn en geven wij een overzicht van ethische en juridische vragen die spelen bij het gebruik van deze technologieën.

  Lees meer
 • Civielrechtelijke aspecten van de schadevergoedingsmaatregel

  20 juni 2018

  In het Maandblad voor Vermogensrecht is een artikel verschenen van Iris Engels en Gijsbrecht Nieuwland: Civielrechtelijke aspecten van de schadevergoedingsmaatregel.

  Lees meer
 • Staatssteun, handboek voor de praktijk

  7 juni 2018

  Dit is het eerste Nederlandse handboek over staatssteun waarin aan de hand van vele voorbeelden een uitputtend overzicht van het staatssteunrecht wordt gegeven en vragen worden beantwoord.

  Lees meer