• Een analyse van het arrest Visser Vastgoed/Appingedam

  1 juni 2018

  In Tijdschrift voor Omgevingsrecht is het artikel Dienstenrichtlijn 2.0: bestemming bereikt? Een analyse van het arrest Visser Vastgoed/Appingedam van Marleen Botman gepubliceerd.

  Lees meer
 • Laura van der Meulen schrijft preadvies Jonge VAR

  25 april 2018

  Ieder jaar verschijnen er drie preadviezen van jongere leden van de VAR over een actueel bestuursrechtelijk onderwerp. Dit jaar heeft Laura van der Meulen één van deze preadviezen geschreven.

  Lees meer
 • (On)mogelijkheden van verpanding van onderhanden werk

  12 april 2018

  Enkele beschouwingen over de verpanding van onderhanden werk onder de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de overeenkomst tot aanneming van werk.

  Lees meer
 • Uber: online dienst of vervoersbedrijf?

  5 april 2018

  Analyse van het arrest Asociación Professional Elite Taxi/Uber Systems Spain. Welke gevolgen het arrest heeft voor Nederland? En welke betekenis heeft het arrest voor de regulering van andere online platforms?

  Lees meer
 • Hoe kan schade bij aantasting van natuurgebieden vastgesteld en berekend worden?

  15 maart 2018

  Advocaat Edward Brans heeft in 2006 deelgenomen aan een project van de Europese Commissie over schadeberekening bij milieuschade. Over het werk dat destijds is gedaan, is een boek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Regering zet weer in op overstap naar loondienst en participatiemodel

  2 maart 2018

  In de zorgparagraaf van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van Rutte-III staat dat de regering stimuleert ‘dat medisch specialisten de stap maken naar het participatiemodel of loondienst’.

  Lees meer
 • Één gezin, één plan, één regisseur; integraal werken in het sociaal domein

  13 februari 2018

  Gemeenten hebben de opdracht gekregen om in het sociaal domein integraal te werken, maar het huidige systeem regelt weinig voor een situatie waarop meerdere sociale wetten van toepassing zijn.

  Lees meer
 • Omgevingsrechtelijke aspecten bij windturbines op het land

  31 januari 2018

  In het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht is het artikel ‘Omgevingsrechtelijke aspecten rond slagschaduw, lichthinder en radarverstoring door windturbines op land. Last but not least!’ van Robin Aerts verschenen.

  Lees meer