1 november 2016

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor personenvennootschappen in vogelvlucht

In juni 2016 heeft de werkgroep personenvennootschappen met het rapport Modernisering Personenvennootschappen een aanzet gedaan om te komen tot een nieuwe wettelijke regeling voor de personenvennootschap. Daniel Ohmann geeft in dit rapport de belangrijkste voorgestelde wijzigingen in vogelvlucht weer.

Downloads

Het Rapport van de Werkgroep personenvennootschappen: de belangrijkste voorgestelde wijzigingen in vogelvlucht