29 oktober 2018

De klok tikt voor eigenaren van verouderde kantoorpanden

Gebouwen dragen voor 40% bij aan het totale energieverbruik in Nederland. In 2023 moeten kantoorpanden groter dan 100 m2 dan ook minimaal energielabel C hebben. Naar verwachting zullen de eisen vanaf 2030 worden verhoogd naar energielabel A.

Volgens schattingen uit 2016 heeft ruim de helft van alle kantoorgebouwen in Nederland energielabel D of lager. Er is dus werk aan de winkel voor eigenaren van verouderde kantoorpanden. Aemile van Rappard schreef voor het FD het ingezonden opiniestuk De klok tikt voor eigenaren van verouderde kantoorpanden.

Risico's

Het verduurzamen van kantoorpanden kan gepaard gaan met risico's. De kosten kunnen bijvoorbeeld hoog oplopen. Kunnen vastgoedeigenaren deze kosten verhalen op de huurder, die immers profiteert van lagere energiekosten? Volgens art. 7:220 BW is een huurder verplicht om mee te werken aan een renovatie als de verhuurder daartoe een 'redelijk voorstel' doet. Een niet redelijk voorstel leidt al snel tot grote vertraging en extra kosten. Het is daarom van zeer groot belang dat het voorstel 'an offer they can't refuse' is. Pels Rijcken helpt u graag met het formuleren hiervan en met het opstellen van een communicatieplan om alle huurders mee te krijgen.

Contact

Wilt u meer weten over investeren in het verduurzamen van vastgoed en wat Pels Rijcken daarin voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Aemile van Rappard, Ewoud de Vries of Jetske Huber.