6 juni 2017

De overheid en het mededingingsrecht

Onlangs gaf Berend Jan Drijber de cursus 'Mededinging, overheid en publieke belangen' aan de leden van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB). Op verzoek van NGB heeft Berend Jan zijn cursus samengevat in een praktisch artikel, dat is gepubliceerd in het blad van het NGB, De Bedrijfsjurist. De Wet Markt en Overheid staat daarin centraal. Lees hier het artikel.