1 juni 2018

Een analyse van het arrest Visser Vastgoed/Appingedam

In het Tijdschrift voor Omgevingsrecht is het artikel Dienstenrichtlijn 2.0: bestemming bereikt? Een analyse van het arrest Visser Vastgoed/Appingedam van Marleen Botman verschenen.

In het arrest Visser Vastgoed /Appingedam van 30 januari 2018 heeft het Hof van Justitie een aantal fundamentele knopen doorgehakt over het toepassingsbereik van de Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EG. In deze bijdrage analyseert Marleen de gevolgen van het arrest voor nationale wetgeving en rechtspraak en beziet zij tot welke nieuwe juridische vraagstukken deze leiden.