25 januari 2018

Publicaties Klimaat- en energietransitie

15 januari 2019 - Blog Klimaat en Energietransitie
Deel 10 blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: ruimtelijke impact verankerd in het omgevingsinstrumentarium

14 januari 2019 - Blog Klimaat en Energietransitie
Deel 9 blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: verduurzaming bestaande utiliteitsbouw

11 januari 2019 - Blog Klimaat en Energietransitie
Deel 8 blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: de Regionale Energie Strategie (RES)

10 januari 2019 - Blog Klimaat en Energietransitie
Deel 7 blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: de cruciale rol van warmtenetten

9 januari 2019 - Blog Klimaat en Energietransitie
Deel 6 blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: verduurzaming personenmobiliteit

8 januari 2019 - Blog Klimaat en Energietransitie
Deel 5 blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: verbreding van SDE+ naar SDE++ subsidie

7 januari 2019 - Blog Klimaat en Energietransitie
Deel 4 blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: burgerparticipatie

4 januari 2019 - Blog Klimaat en Energietransitie
Deel 3 blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: afspraken elektrisch vervoer

3 januari 2019 - Blog Klimaat en Energietransitie
Deel 2 blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: CO2-minimumporijs voor elektriciteitsproductie

2 januari 2019 - Blog Klimaat en Energietransitie
Rli-rapport 'Warm aanbevolen': maak de energietransitie van de gebouwde omgeving tot een aansprekend verhaal!

2 januari 2019 - Blog Klimaat en Energietransitie
Deel 1 blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: verduurzaming van bestaande biomassastromen

27 december 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Provinciale Rekenkamers doen aanbevelingen aan provincies voor invulling rol energietransitie

24 december 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Ontwerp-Klimaatakkoord aangeboden aan kabinet: blogreeks van start!

24 december 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Sfeerwoningen bij een windpark? Wees bewust van de risico's

21 december 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Klimaatwet door de Tweede Kamer

20 december 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Schaarse rechten & het rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde: de Afdeling doet uitspraak!

18 december 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Stap voor stap richting Klimaatwet: kabinetsreactie op voorstel positief

14 december 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Met innovatieve projecten RWS naar duurzame transities

11 december 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Waterstof; het complementaire en flexibele energiesysteem van de toekomst?

7 december 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Stukje bij beetje bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Wat wordt er gedaan?

6 december 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Zestiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

30 november 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Circulaire economie, here we come! Verduidelijking van het begrip 'afvalstof'

30 november 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Proefproject elektrisch rijden heeft toekomst

Najaar 2018 - ENSOC Magazine
Nog veel contractsvrijheid voor restwarmte, door Carel van Swaay

Najaar 2018 - ENSOC Magazine
Industrietransitie met CCS? Door Iman Brinkman

26 november 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Vervolgstappen naar slimme en duurzame mobiliteit!

23 november 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
MVI lessons learned: tips voor het behalen van duurzame ambities

21 november 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen

21 november 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Private en multi-stakeholder initiatieven en klimaatverandering: goed idee maar nog weinig effectief

16 november 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Het beleidskader vrachtwagenheffing: rekeningrijden voor vrachtwagenchauffeurs in zicht

15 november 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Het reguleringskader voor de warmtetransitie

12 november 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Vergunning voor zonneweide afdwingbaar

7 november 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Wildgroei aan zonneparken: feit of fabel?

6 november 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Bijna-Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) vanaf 2019 en eind 2020

6 november 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Wijziging bouwbesluit 2012: vanaf 2023 verbod op energie-onzuinige kantoren

31 oktober 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Proefproject elektrisch rijden

31 oktober 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
Green Deal Zorg 2.0 en maatschappelijk verantwoord inkopen: duurzame symbiose

31 oktober 2018 - Blog Klimaat en Energietransitie
De financiering van de energietransitie binnen het commercieel vastgoed

26 oktober 2018 - Blog Omgevingsrecht
Verkoop van een woning zonder geldig energielabel. Onwenselijk, maar na eigendomsoverdracht niet meer te handhaven

26 oktober 2018 - Blog Omgevingsrecht
Te snel investeren vormt risico voor beoordelende instellingen in de energiebesparingsbranche

24 oktober 2018 - Blog Omgevingsrecht
Industrietransitie met CSS?

22 oktober 2018 - Blog Omgevingsrecht
Meer ruimte voor duurzame energie op agrarische rijksgronden?

16 oktober 2018 - Blog Omgevingsrecht
Uitspraak hoger beroep klimaatzaak Urgenda

12 oktober 2018 - Blog Omgevingsrecht
Nieuwe stap Klimaatwet: Advies Afdeling advisering van de Raad van State

10 oktober 2018 - Blog Omgevingsrecht
Meer energiebesparing door bedrijven en instellingen met een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer

2 oktober 2018 - Blog Omgevingsrecht
Proeftuinen aardgasvrije wijken. Belangrijke stap in de klimaat- en energietransitie

29 augustus 2018 - Blog Omgevingsrecht
Gasloos bouwen na de wet VET: it's getting real!

24 augustus 2018 - Blog Omgevingsrecht
Bodemenergiesystemen in de ondergrond. Meerdere vergunningen op dezelfde locatie mogelijk?

20 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: afsluiting en vervolg

19 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: burgerparticipatie

18 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: Sector overstijgende onderwerpen

17 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Industrie

16 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Landbouw en landgebruik

13 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Mobiliteit

12 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Gebouwde omgeving

11 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Elektriciteit

9 juli 2018 - Blog Omgevingsrecht
Akkoord over de Klimaatwet

29 juni 2018 - Blog Omgevingsrecht
Hoe komen we van het gas af? Samenwerking overheid en industrie nodig voor energietransitie

18 juni 2018 - Blog Omgevingsrecht
Ontwerp Tranche 18 Bu Chw: lagere EPC-waarden en verruimde looptijd bij flexibele bestemmingsplannen

13 juni 2018 - Blog Omgevingsrecht
Ruimtelijk beleid voor bodem en ondergrond biedt kansen voor duurzame energie

31 mei 2018 - Blog Omgevingsrecht
Alle kosten van de gasafsluiting voor rekening van de klant? Niet als het aan de Geschillencommissie Energie ligt

31 mei 2018 - Blog Omgevingsrecht
Ministeriële regeling concretiseert de uitfasering van gas in de gebouwde omgeving

25 mei 2018 - Blog Omgevingsrecht
Kabinet geeft uitvoering aan afspraak Regeerakkoord en verbiedt elektriciteitsproductie met kolen

17 mei 2018 - Blog Omgevingsrecht
Het EU-actieplan voor een circulaire economie: een nieuwe kijk op afvalverwerking

4 mei 2018 - Blog Omgevingsrecht
Hoe het gebruik van bodemenergie en geothermie te stimuleren?

10 april 2018 - Blog Omgevingsrecht
Transitie naar gasloze woningen in stroomversnelling

1 mei 2017 - ENSOC Magazine
Klimaatwet biedt zicht op emissiedoelen voor 2030 en 2050

Najaar 2017 - ENSOC Magazine
Zonneparken en juridische aspecten

2017 - Boom juridisch
Het ondernemingsrecht en het energierecht : een duurzame symbiose, Innovatie in het ondernemingsrecht : 25 jaar ondernemingsrecht Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn / F.J. Oranje, A.J.S.M. Tervoort en J.W.H. van Wijk (red.), p. 21-36

Zomer 2017 - ENSOC Magazine
Warmtewet en koudelevering

Eerdere verschijningsdata