15 maart 2018

Hoe kan schade bij aantasting van natuurgebieden vastgesteld en berekend worden?

Advocaat Edward Brans heeft in 2006 deelgenomen aan een project van de Europese Commissie over schadeberekening bij milieuschade. Over het werk dat destijds is gedaan, is een boek gepubliceerd. Het werk is uiteraard geactualiseerd. Edward Brans heeft in dit boek een inleidend hoofdstuk geschreven.

Project schadeberekening bij milieuschade

Het project was bedoeld om bijlage II van richtlijn 2004/35/EG - de Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn - nader uit te werken. De resultaten van het project hebben geleid tot een toolkit voor lidstaten, bedrijven en verzekeraars en studiemateriaal dat is ingezet bij cursussen die door de hele EU en in Turkije zijn gegeven aan overheden, bedrijven en verzekeraars. Edward Brans heeft in dat kader een serie cursussen gegeven in Brussel, Istanbul en Ankara.

Boek 'Equivalency Methods for Environmental Liability'

Ecologen en economen hebben in diverse hoofdstukken van het boek aangegeven hoe schade in geval van de aantasting van natuurgebieden zoals de Waddenzee vastgesteld en berekend moet worden. Veelal wordt daartoe de Habitat Equivalecy Methode ingezet. Een methode die gericht is op het vaststellen van wat aan herstelmaatregelen noodzakelijk is om de milieuschade te (doen) herstellen en die niet uitgaat van de monetaire waarde van de natuur.

Meer informatie

Het boek Equivalency Methods for Environmental Liability; Assessing Damage and Compensation Under the European Environmental Liability Directive is te bestellen via Springer.

Op de website van de Europese Commissie vindt u meer informatie over het onderwerp Environmental Liability.