14 november 2018

In transitie; column Liesbeth Schippers

Als we het VN-Klimaatpanel IPCC mogen geloven, zijn er rigoureuze maatregelen nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° C. Deze doelstelling stelt ons voor een grote duurzaamheidsopgave.

Burgers, bedrijven en overheden zullen een aanzienlijke inspanning moeten verrichten om deze te verwezenlijken. Diverse nieuwe wetten moeten daarbij gaan helpen, zoals de Klimaatwet, de Warmtewet, de Wet windenergie op zee en de Mijnbouwwet. Een wetsvoorstel dat recent de kranten haalde betreft de Transitiewet die meer ruimte gaat geven voor een duurzame ontwikkeling van de woningbouw.

De Crisis- en herstelwet versoepelt al vanaf 2010 de versnelling van (infrastructurele) bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie, door deze aan te wijzen als experimenten en via die weg af te wijken van bestaande wet- en regelgeving. De wet biedt mogelijkheden om nú al gebruik te maken van een aantal instrumenten die straks in de Omgevingswet gaan terugkomen. Deze mogelijkheden zijn waardevol gebleken. En toch kan het nog sneller. In deze transitiefase hebben we immers geen tijd te verliezen!

Lees hier de gehele column In transitie van Liesbeth Schippers.

Grond/Weg/Waterbouw

Liesbeth Schippers schrijft regelmatig columns voor Grond/Weg/Waterbouw, hét platform voor civiele techniek en infrastructuur. Deze column verscheen in deel vijf van het magazine Grond/Weg/Waterbouw.