28 november 2018

Artikel Iman Brinkman: Industrietransitie met CCS?

De industrie kan afvang en opslag van CO2 goed gebruiken om de doelen van het klimaatakkoord te halen. Het kabinet overweegt hiervoor subsidie beschikbaar te stellen. Er is al een wettelijk kader voor de toepassing van CCS.

Nederland staat voor de grote opgave om ambitieuze klimaatdoelstellingen, waaraan zij zich gecommitteerd heeft, voor 2030 - en vervolgens 2050 - te verwezenlijken. De minister van Economische Zaken en Klimaat vervult daarbij een hoofdrol. Hij heefft diverse instrumenten tot zijn beschikking om de klimaatdoelstellingen te halen. 

Iman Brinkman schreef hierover een artikel voor Ensoc