2 oktober 2018

Klimaatadaptie is een must; column Liesbeth Schippers

Klimaatverandering plaatst ons voor een enorme uitdaging. Het Klimaatakkoord van Parijs heeft tot doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5° C. Door Nederland wordt ingezet op een verlaging van de Nederlandse CO2-emissies in 2030 (!) met zo’n 49% ten opzichte van 1990.

Burgers, overheden en zeker ook bedrijven zullen een aanzienlijke inspanning moeten verrichten om de benodigde klimaat- en energietransitie te verwezenlijken. Om de emissiereductiedoelstellingen van het Klimaatakkoord te halen maakt het kabinet ruim baan voor de realisering van winden zonneparken, het terugbrengen van het aantal gasaansluitingen bij woningen, de winning van bodemenergie, het gebruik van restwarmte, het stimuleren van elektrisch rijden en het verminderen van CO2-uitstoot. Ook de afvang en opslag van CO2 wordt gezien als één van de mogelijkheden om broeikasemissies te beperken.

Lees hier de column Klimaatadaptie is een must van Liesbeth Schippers.

Grond/Weg/Waterbouw

Liesbeth Schippers schrijft regelmatig columns voor Grond/Weg/Waterbouw, hét platform voor civiele techniek en infrastructuur. Deze column verscheen in deel vier van het magazine Grond/Weg/Waterbouw.