25 april 2018

Laura van der Meulen schrijft preadvies Jonge VAR

Ieder jaar verschijnen er drie preadviezen van jongere leden van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR) over een actueel bestuursrechtelijk onderwerp. Dit jaar was dat onderwerp ‘Strategisch procederen. Laura van der Meulen heeft één van de drie preadviezen geschreven. Deze week is dat, samen met de andere twee preadviezen, in boekvorm verschenen. Titel van het preadvies van Laura is ‘Strategisch procederen: het bevoegd gezag aan het roer’.

Drie fasen waarin bevoegd gezag strategisch kan procederen

In het preadvies signaleert Laura van der Meulen drie fasen waarin het bevoegd gezag strategisch kan procederen:

1. Strategisch procederen begint met een zorgvuldige voorbereiding van een besluit. Door belangen in kaart te brengen en valkuilen te signaleren, kunnen procedures worden voorkomen of kan in ieder geval de kans worden vergroot dat een procedure tot een goed einde wordt gebracht. Participatie speelt in deze fase een belangrijke rol en zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden.

2. Als een procedure dan toch niet te vermijden is, dan hoeft deze niet altijd volgens het vaste boekje te worden gestart maar kunnen er strategische keuzes worden gemaakt door het bevoegd gezag. Laura signaleert in deze fase de instrumenten massaal bezwaar uit het fiscale recht en rechtstreeks beroep, beide instrumenten die van pas kunnen komen bij besluiten die met de reguliere voorbereidingsprocedure worden voorbereid. Die instrumenten kunnen aan belang gaan winnen, omdat onder de Omgevingswet de nadruk meer op de reguliere voorbereidingsprocedure komt te liggen.

3. Tot slot behandelt Laura de mogelijkheden om ondanks een gebrek in een besluit een procedure tot een goed einde te brengen. Bij de bestuursrechter is er in het kader van finale geschillenbeslechting nog veel mogelijk om de procedure toch tot een goed einde te brengen. Hoewel het natuurlijk de bestuursrechter is die daarover gaat en beslist, is daarin juist ook een actieve rol voor het bevoegd gezag weggelegd.

Download hier het preadvies van Laura van der Meulen.