7 juni 2018

Staatssteun, handboek voor de praktijk

Op donderdag 14 juni 2018 wordt tijdens de vijfde bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk het boek van Allard Knook Staatssteun, handboek voor de praktijk gepresenteerd. Het eerste exemplaar wordt tijdens deze bijeenkomst aangeboden aan de Europese Commissie.

Dit is het eerste handboek over staatssteun in Nederland en hét handboek voor elke professional die in de praktijk in aanraking komt met staatssteunvraagstukken. In dit meer dan 900 pagina's tellende handboek geeft Allard Knook aan de hand van talrijke voorbeelden een uitputtend overzicht van het staatssteunrecht en beantwoordt alle cruciale vragen over dit onderwerp. In het eerste gedeelte van het boek wordt onder meer ingegaan op het staatssteunbegrip, op overheidsleningen en -garanties en op kleine of lokale steun. Vervolgens worden de gevolgen van het staatssteunrecht voor in totaal 22 sectoren besproken. Zo zijn er hoofdstukken over vastgoed, infrastructuur, woningcorporaties, sport, milieu en energie, onderzoek en innovatie, het MKB, cultuur, breedband, onderwijs, vervoer en publieke omroepen. Per gebied wordt ingegaan de op de vraag wanneer sprake is van staatssteun en, zo ja, wanneer deze steun geoorloofd is. Vrijwel elk hoofdstuk kent bovendien een concreet beslismodel aan de hand waarvan deze vragen kunnen worden beantwoord.

Daarnaast geeft het boek een volledig overzicht van de comptabiliteitsregels, inclusief een volledige bespreking van de Diensten van Algemeen Economisch Belang en de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Besproken worden verder de Wet Markt en Overheid, de staatssteun-aspecten van de Woningwet en de Wet terugvordering staatssteun die op 1 juli in werking treedt. Aan het eind van elk hoofdstuk is de belangrijkste regelgeving opgenomen die relevant is voor het onderwerp dat dat hoofdstuk bestrijkt. Alle overige regelgeving is te vinden in de speciaal daarvoor ingerichte digitale omgeving bij dit boek. De sectorgewijze opzet, de vele praktijkvoorbeelden, en de concrete beslismodellen en tabellen maken het een zeer praktisch handboek.

Staatssteun, handboek voor de praktijk is binnenkort te bestellen via de website van Kluwer.