5 april 2018

Uber: online dienst of vervoersbedrijf?

Recent verscheen in het Nederlands tijdschrift voor Europees recht de publicatie Uber: online dienst of vervoersbedrijf? Europese grenzen aan regulering van online platforms  van Marleen Botman. In deze bijdrage wordt het arrest Asociación Professional Elite Taxi/Uber Systems Spain geanalyseerd en wordt bezien welke gevolgen het arrest heeft voor Nederland. In het arrest Asociación Professional Elite Taxi/Uber Systems Spain geeft het Hof van Justitie antwoord op de vraag of Uber moet worden gekwalificeerd als online dienst of vervoersbedrijf. Hiermee is ook duidelijk aan welke Europese regels nationale regulering van het online Uberplatform is onderworpen. Welke betekenis heeft het arrest voor de regulering van andere online platforms?