20 juni 2017

Warmtewet en koudelevering

Een artikel van de hand van Iman Brinkman over de gevolgen van de Warmtewet voor koudelevering.

Iman Brinkman schrijft in Ensoc Magazine over de Warmtewet die koude niet reguleert, maar desalniettemin gevolgen heeft voor de koudelevering uit een warmte-koude-opslag via een bronnet. Iman doet een suggestie voor herziening van de wet. Lees het artikel hier.