28 september 2017

Whitepaper Juridische aspecten van Blockchain

Blockchain wordt gezien als de grootste technologische innovatie sinds de opmars van het internet. Vanwege deze belofte, wordt binnen het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid in blockchainpilots onderzocht in hoeverre de blockchaintechnologie toepasbaar is binnen verschillende domeinen. Ontwikkelaars maken toepassingen technisch mogelijk, maar over het juridische component heerst veel onduidelijkheid.

Als koploper in Nederland op het terrein van innovatie adviseert het expertteam Digitale Transformatie van Pels Rijcken meerdere blockchainpilots over de verschillende juridische aspecten. Daarnaast werken we als strategisch partner nauw samen met Dutch Blockchain Coalitie en zijn we tevens onderdeel van de Smart Contract Werkgroep van de Dutch Digital Delta.

Ons valt daarbij op dat, afhankelijk van de context waarin een blockchainapplicatie wordt gebruikt, juridische vraagstukken vaak van invloed zijn op de fundamenten van de blockchain. Mede om die reden werken wij vanaf de start van het bouwproces nauw samen met de programmeurs die de blockchains bouwen.

De belangrijkste juridische bevindingen die wij hebben opgedaan tijdens deze bouwprocessen hebben wij zo helder mogelijk opgeschreven in een whitepaper. Deze whitepaper delen wij graag en kunt u hieronder aanvragen.

Button _de Whitepaper Juridische Aspecten Van Blockchain __Pels Rijcken Advocaten En Notarissenkantoor

In deze whitepaper beschrijven we onder andere:

Enkele juridische aandachtpunten bij het gebruik van blockchain in de praktijk zoals:

 • Toepasselijk recht: afhankelijk van de context van een blockchain, kunnen vele verschillende rechtsordes van toepassing zijn.
 • Eigendom van een blockchain: de oorspronkelijke gedachte bij de bouw van bijvoorbeeld de bitcoinblockchain was dat de blockchain van niemand en daarmee van iedereen is. Maar is dat wel zo?
 • Identiteit binnen een blockchain: alle transacties binnen een openbare blockchain zijn openbaar. Dat betekent niet dat altijd duidelijk is wie de transacties binnen de openbare blockchain verrichten. In de praktijk kan dit tot problemen leiden.
 • Juridische betekenis van smart contracts: het is mogelijk dat een smart contract ook een juridische overeenkomst is maar daar kunnen wel bezwaren aan kleven.
 • Toezicht op een blockchain: blockchain zou toezicht in principe makkelijker en misschien zelfs overbodig kunnen maken. In de toekomst zou dit er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat bepaalde controlefuncties sterk verminderd worden.

Het verwerken van persoonsgegevens binnen een blockchain

Het uitgangspunt van de blockchain dat gegevens die daarin zijn vastgelegd onveranderlijk zijn, staat haaks op de uitgangspunten van het privacyrecht dat persoonsgegevens nadat zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn, vernietigd moeten worden en dat persoonsgegevens die onjuist zijn moeten kunnen worden aangepast. Dat betekent niet dat de eisen op het gebied van persoonsgegevens niet kunnen worden nageleefd. We gaan daarop in in de whitepaper. Andere juridische vragen die we behandelen zijn:

 • Is de (toekomstige) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing?
 • Wie is verantwoordelijke en verwerker binnen een blockchain?
 • Bestaat er een grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens binnen een blockchain?
 • Dataminimalisatie en blockchain.
 • Het verwijderen van persoonsgegevens uit een blockchain?
 • Het aanpassen van persoonsgegevens binnen een blockchain?

Mocht u vragen hebben over deze whitepaper of mocht u anderszins behoefte hebben aan een toelichting, neem dan contact met ons op.