Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

31 oktober 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daarop gebaseerde Uitvoeringswet AVG van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt dan vervangen. In de cursus AVG wordt ingezoomd op de regels die onder de AVG gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij komen ook de verschillen met de Wbp aan bod.

Informatie
Datum: donderdag 14 juni 2018
Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur
Docent: Marte van Graafeiland en Nina Bontje
PO/PE-punten: 2
Aanmelden