De uitwerking van het Pensioenakkoord en de gevolgen voor werkgevers

29 oktober 2020

Een jaar na het sluiten van het pensioenakkoord is op 22 juni 2020 de nadere uitwerking hiervan bekendgemaakt. Deze nadere uitwerking geeft onder meer duidelijkheid over hoe de pensioenregelingen er straks uit gaan zien, welke overgangsmaatregelen getroffen moeten worden, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat het tijdpad is. Duidelijk is dat voor veel werkgevers geldt dat zij in de gehele transitie een centrale rol moeten innemen.

Maar wat houdt deze rol in en hoe kunt u zich als werkgever daar zo goed mogelijk op voorbereiden? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de cursus.

Peter Mauser is advocaat bij de sectie Arbeids-en ambtenarenrecht bij Pels Rijcken. Peter adviseert en procedeert over alle aspecten van het arbeidsrecht. De tweede docent uit de sectie Arbeids-en ambtenarenrecht is nog niet bekend.

Informatie

Datum: dinsdag 29 oktober 2020
Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur
Docenten: Peter Mauser (de tweede docent is nog niet bekend)
PO/PE-punten: 2
Aanmelden