Groen licht voor Klimaatakkoord: de regio aan zet in de energietransitie

De Regionale Energie Strategie (RES) is hét nieuwe instrument uit het Klimaatakkoord. Provincies en gemeenten zijn samen met maatschappelijke partners aan zet. Op 1 juni 2020 moet een concept-RES zijn opgeleverd om op 1 maart 2021 een definitief RES 1.0 te hebben. Een enorme uitdaging. Het gaat om belangrijke keuzes over de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. 

Behalve dat de RES nieuw is, is het ook een belangrijk instrument in de klimaat- en energietransitie. Maar hoe bindend is de RES? Wat is de verhouding met de milieueffectrapportage? Wat is de rol van participatie? Welke samenwerkingen kunnen partijen inrichten? En welke kansen biedt de RES voor het mobiliteitsvraagstuk en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving?

Het expertteam Klimaat en Energietransitie geeft antwoord op deze en andere vragen tijdens het interactieve seminar ‘Groen licht voor Klimaatakkoord: de regio aan zet in de energietransitie’. Het seminar vindt plaats op donderdag 5 september op het kantoor van Pels Rijcken (Bezuidenhoutseweg 57, Den Haag).

Het seminar is bedoeld voor iedereen die zich binnen de overheid en het bedrijfsleven bezighoudt met Energietransitie.

Programma 
14.00 - 14.30 uurOntvangst

14.30 - 15.05 uur

Wat houdt de RES in?
Edward Brans & Lianne Barnhoorn
15.15 - 16.00 uurWorkshops:
 Contractvorming rondom de RES
Martijn Scheltema & Edward Brans
 Instrumenten om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken
Iman Brinkman & Elisa Palm
 Een geplaveide weg naar duurzame mobiliteit?
Aart Jan van der Ven
16.10 - 16.30 uurTake aways
16.30 - 18.00 uurBorrel

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in deelname aan het seminar? Neem dan contact op met Arjanne van Beelen.