Integriteit op de werkvloer

31 oktober 2018

Integriteit is zowel voor de private als de publieke werkgever een hot topic. Wij praten u graag bij over dit onderwerp tijdens de themamiddag Integriteit op de werkvloer op donderdag 21 mei 2015 bij Pels Rijcken in Den Haag.

Goed werknemerschap, crisiscommunicatie, transparantie, mentaliteit, toezicht en zero tolerance zijn enkele veelbesproken aspecten die met dit thema te maken hebben en die aan bod komen tijdens deze bijeenkomst.

De middag start met een plenair interview. Vanuit publiek en corporate perspectief wordt ingegeaan op de vraag "Wat betekent integriteit binnen uw organisatie?". Vervolgens kunt u deelnemen aan twee workshops. Tijdens de paneldiscussie gaan experts ten slotte in op hoe zij integriteit in praktijk brengen.

Programma
13.45 uur: Ontvangst
14.00 uur:  Welkom en interview met drs. Mirjam Sterk, vicevoorzitter Onderzoeksraad Integriteit Overheid en prof. dr. Ronald Jeurissen, hoogleraar Business Ethics Nyenrode Business Universiteit
14.30 uur: Workshopronde 1 
15.15 uur: Pauze
15.30 uur: Workshopronde 2
16.15 uur: Paneldiscussie met mr. Pieter Paul van Lelyveld, head of Business Integrity bij Shell, mr. Marianne Graafland, senior adviseur arbeidsvoorwaarden bij KPN, mr. Paul van der Flier, hoofd Juridische Zaken en juridisch adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Paul Heijnis, landelijk vertrouwenspersoon integriteit en compliance officer bij het Ministerie van Financiën.
16.45 uur: Borrel

Indien u zich wilt aanmelden voor de Dag van de Integriteit, klik dan hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruben van Arkel.

Wij verwelkomen u graag op donderdagmiddag 21 mei aanstaande!