Inzicht in Omgevingsrecht 2016

31 oktober 2018


Wilt u ook in één middag worden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van omgevingsrecht? Bijvoorbeeld over de Ladder voor duurzame verstedelijking, de Waterwet of over windparken op zee? Kom dan donderdag 10 maart naar Inzicht in Omgevingsrecht.

De middag start met een ontvangst met lunch. Na het welkomstwoord zijn er twee workshoprondes waarbij u kunt kiezen uit diverse interessante sessies. Na de pauze volgt een levendige paneldiscussie met sprekers uit verschillende hoeken. Tijdens de afsluitende borrel kunt u vervolgens nog even in een ongedwongen sfeer napraten met vakgenoten.

Programma
12.30 uur Ontvangst met lunch
13.00 uur Welkomstwoord
13.15 uur Workshopronde 1
14.15 uur Workshopronde 2
15.00 uur Pauze
15.30 uur Paneldiscussie
16.30 uur Borrel

Workshops
Per ronde kunt u deelnemen aan één workshop. U kunt kiezen uit de volgende workshops:
1. PAS, flora & fauna en de Wet natuurbescherming
2. Ongeschonden over de treden van de Ladder voor duurzame verstedelijking
3. Wind OK, maar in mijn achtertuin NEE!
4. Transformatie voor leegstaand vastgoed: hoe pak ik dat slim aan?
5. Juridisch projectmanagement: is mijn lijn op orde?
6. Bodemverontreiniging: van saneren van het geval naar beheren van het gebied
7. Chemicaliën, asbest en XTC; handhaving
8. Onteigenen onder de Omgevingswet
9. Actualiteiten waterrecht

Paneldiscussie
Liesbeth Schippers zal de paneldiscussie over de Omgevingswet leiden. In het panel zitten professionals die vanuit verschillende invalshoeken hun bijdrage zullen leveren aan een levendige discussie:
• Tonny Nijmeijer (Radboud Universiteit)
• Arjan Nijenhuis (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
• Hans Potter (gemeente Den Haag)
• Henk de Vries (provincie Utrecht)
• Hans Besselink (Pels Rijcken)

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Neem dan contact op met Arjanne van Beelen op +31 70 515 3610 of stuur een e-mail.

Wij ontmoeten u graag donderdag 10 maart.

Namens de sectie Ruimte & Milieu,
Liesbeth, Hans, Willem en Daniëlle

Liesbeth Schippers Hans Besselink  Willem Braams  Danielle Reolands -Fransen