Seminar actualiteiten flexibele arbeidsrelaties

31 oktober 2018

Als u flexibele arbeidskrachten inschakelt, kunt u tegen verschillende vragen aanlopen. Hoe kunnen de risico's bij inhuur van zzp'ers worden beperkt? Mag ik zomaar alle informatie over een ingehuurde kracht delen met een uitzendorganisatie? Met welke verander(en)de regelgeving moet ik rekening houden?

In dit kosteloze seminar wordt antwoord gegeven op deze vragen en wordt u bijgepraat over de huidige stand van zaken op het gebied van flexibel werken en gekeken welke veranderingen er op stapel staan.

De onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn:

  • ontwikkelingen op het gebied van zzp-relaties;
  • het effect van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op flexibele arbeidsrelaties;
  • payrolling en oproepcontracten onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab);
  • werkgeversaansprakelijkheid voor ingeleende arbeidskrachten.

Wanneer: dinsdag 16 oktober 2018
Hoe laat: 14.00 uur
Waar: kantoor van Pels Rijcken, Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den Haag
Voor wie: bedrijfsjuristen, HR-medewerkers en HR business partners

Programma

14.00 uur

 Ontvangst

14.20 uur

 Welkomstwoord

14.30 uur

 Zzp-relaties

15.00 uur

 AVG

15.30 uur

 Pauze

15.45 uur

 Wet arbeidsmarkt in balans

16.15 uur

 Inlenersaansprakelijkheid

16.45 uur

 Borrel

Toelichting programma:
Na een welkomstwoord van de voorzitter van de sectie Arbeidsrecht Ruben van Arkel volgen vier interactieve presentaties over actualiteiten op het terrein van flexibel werken.

  • Allereerst zal Peter Mauser met u de laatste ontwikkelingen op het gebied van zzp-relaties bespreken. Hij zal daarbij bijzondere aandacht besteden aan de plannen van het kabinet ter vervanging van de Wet DBA.
  • Daaropvolgend zal Wiecher van Lingen ingaan op de AVG. Hij gaat daarbij met name in op de betekenis van de AVG en privacy in flexibele arbeidsrelaties.
  • Na een korte pauze behandelt Erika Wies de gevolgen van het wetsvoorstel Wab voor flexibele arbeidsrelaties. Zij staat onder meer stil bij de beoogde inperking van oproepcontracten en payrolling.
  • Tot slot zal Annette de Jong met u spreken over het onderwerp werkgeversaansprakelijkheid voor ingeleende arbeidskrachten.

Tijdens en na afloop van de presentaties is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen of het uitwisselen van best practices.

Vragen of aanmelden

Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan dit seminar? Neem dan contact op met Arjanne van Beelen via evenementen@pelsrijcken.nl.