Studiemiddag Grondverwerving

7 november 2019

Op donderdag 7 november 2019 organiseert Pels Rijcken de studiemiddag 'Grondverwerving' op het kantoor in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst worden een aantal interessante workshops gegeven over de laatste juridische ontwikkelingen op het gebied van grondverwerving. Hieronder het programma voor deze middag.

Workshops
Actualiteiten onteigening
Saskia Bouwman en Jelmer Procee bespreken de belangrijkste recente onteigeningsjurisprudentie. Aan de orde komt onder andere zelfrealisatie, de definitie van “overheidswerk”, artikel 40e Ow (planschade) en de berekening van het voordeel bij onwinbare bodembestanddelen. 

Onteigeningen voor natuur
Het komt steeds vaker voor dat overheden gronden moeten verwerven voor de realisatie van natuur. Bijvoorbeeld in het kader van de PAS of het NNN. Wat zijn de aandachtspunten bij grondverwerving voor natuurdoeleinden? Wanneer is onteigening een optie? Lauree Jager en Myrthe Nielen bespreken deze punten aan de hand van praktijkvoorbeelden.

De Awb toolbox in het onteigeningsrecht
Matthijs Timmer en Tjalling Reijnders duiken dieper in de bestuursrechtelijke kanten van onteigenen onder de Omgevingswet. Wat is een onteigeningsbeschikking, hoe komt deze tot stand en welke rechtsbescherming staat er eigenlijk tegen open? Zij zullen daarvoor onder meer stilstaan bij de ‘Awb toolbox’: het bestuursrechtelijke instrumentarium waarmee de onteigenaar dan zal moeten werken. Bestuursprocesrecht – leuker kunnen Matthijs en Tjalling het niet maken, wel begrijpelijker. 

Gedoogplichten onder de Belemmeringenwet Privaatrecht
Ook de gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht zal vandaag aan de orde komen. Martijn Scheltema en Myrte Berkvens bespreken aan de hand van recente rechtspraak de voorwaarden voor het opleggen van een gedoogplicht, de noodzaak tot het voeren van (serieuze?) onderhandelingen en enkele schadevergoedingsperikelen.

Programma
12.00 uur Ontvangst met lunch
12.45 uur Openingswoord
13.00 uur Workshops
14.00 uur Pauze
14.30 uur Workshops
15.30 uur Afsluiting
15.45 uur Borrel
​​​​
Heeft u vragen over de studiemiddag? Neemt u dan contact op met Saskia Reijenga.