Wet open overheid (Woo)

26 oktober 2021

Tijdens deze cursus gaan Arno Geleijnse en Frank van Tienen in op de recente ontwikkelingen rondom de Wet open overheid (Woo).

De Woo is de verwachte opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is bedoeld om overheden meer transparant te maken door ervoor te zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. Het wetsvoorstel is inmiddels op 26 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer en in de behandeling bij de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt de Woo in 2022 in werking.

Arno en Frank bespreken de belangrijkste aspecten van de Woo en de wijzigingen ten opzichte van de Wob, zodat u weer helemaal up-to-date bent.

Arno Geleijnse is senior advocaat op de sectie Bestuursrecht bij Pels Rijcken en voert een algemene bestuursrechtelijke praktijk met specialisaties op het terrein van openbaarheid van overheidsinformatie (Wob), het toezicht- en handhavingsrecht en het bestuurlijk organisatierecht. Frank van Tienen is advocaat op de sectie Bestuursrecht bij Pels Rijcken en houdt zich in het bijzonder bezig met het economische bestuursrecht.

Datum: dinsdag 26 oktober 2021
Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur
Docenten: Arno Geleijnse en Frank van Tienen
PO/PE-punten: 2
Aanmelden