Evenementen

Toekomstige evenementen (13)
 • Studiemiddag bestuursrechtelijke schadevergoeding

  17 januari 2019

  Donderdag 17 januari 2019 organiseert Pels Rijcken de jaarlijkse studiemiddag over bestuursrechtelijke schadevergoeding op ons kantoor in Den Haag. Tijdens deze middag wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving.

  Lees meer
 • Actualiteiten Internationaal Privaatrecht

  11 december 2018

  In deze cursus wordt ingegaan op de actualiteiten in het vermogensrecht.

  Lees meer
 • Actualiteiten Europees recht

  4 december 2018

  In de cursus Actualiteiten Europees recht wordt u bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar op het gebied van Europees (bestuurs)recht.

  Lees meer
 • Seminar Publiek arbeidsrecht

  29 november 2018

  Nog een ruim jaar te gaan en dan treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Tijdens dit seminar gaan we in op juridische vragen die spelen omtrent de normalisering.

  Lees meer
 • Dag van de Deelnemingen 2018

  29 november 2018

  Als vervolg op de Publieke Aandelen Monitor wordt speciaal voor mensen die werkzaam zijn bij ministeries, provincies, gemeenten of één van de deelnemingen de Dag van de Deelnemingen georganiseerd.

  Lees meer
 • Blockchain en smart contracts – de basis en hype voorbij

  27 november 2018

  In deze training wordt onder andere stilgestaan bij de basis van blockchain, de onderlinge verschillen van blockchains, smart contracts en de laatste ontwikkelingen van verschillende blockchains.

  Lees meer
 • Inzicht in Bestuursrecht 2018

  22 november 2018

  Hét bestuursrechtelijk actualiteitencongres: een terugblik en een blik vooruit op de actualiteiten in het bestuursrecht.

  Lees meer
 • Inzicht in Erfpacht

  21 november 2018

  Net als vorig jaar organiseert de sectie Vastgoed van Pels Rijcken op woensdagmiddag 21 november 2018 de bijeenkomst 'Inzicht in Erfpacht’.

  Lees meer
 • Actualiteiten Ondernemingsrecht

  20 november 2018

  Deze actualiteitencursus behandelt de laatste jurisprudentie (vooral van de Hoge Raad) en wetgevende ontwikkelingen op ondernemingsrechtelijk terrein.

  Lees meer
 • Actualiteiten Ontslagrecht

  6 november 2018

  Cursus waarin de meest recente rechtspraak van de civiele rechter wordt behandeld over ontslagzaken.

  Lees meer
 • Studiemiddag sociaal domein 2018

  30 oktober 2018

  Tijdens deze middag praten wij u graag bij over verschillende actuele onderwerpen met betrekking tot het sociaal domein (Wmo 2015 en Jeugdwet).

  Lees meer
 • Seminar actualiteiten flexibele arbeidsrelaties

  16 oktober 2018

  In dit seminar wordt u bijgepraat over de huidige stand van zaken en welke veranderingen er op stapel staan.

  Lees meer
 • Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

  19 juni 2018

  Tijdens deze cursus worden actualiteiten op gebied van het algemeen aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht behandeld.

  Lees meer
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  14 juni 2018

  In de cursus AVG wordt ingezoomd op de regels die onder de AVG gelden voor het verwerken van persoonsgegevens.

  Lees meer
 • Inzicht in Digitalisering 2018

  12 juni 2018

  Op dinsdag 12 juni 2018 organiseert Pels Rijcken Inzicht in Digitalisering.

  Lees meer
 • Staatssteun, Wet Markt en Overheid

  5 juni 2018

  Rob Gehring en Georges Dictus behandelen in deze cursus de meest recente juridische ontwikkelingen op het gebied van staatssteun en de Wet Markt en Overheid (WMO).

  Lees meer
 • Actualiteiten bestuursrecht

  31 mei 2018

  In deze cursus komen de laatste ontwikkelingen in het bestuursrecht aan bod.

  Lees meer
 • Inzicht in Privaatrecht 2018

  24 mei 2018

  Op donderdag 24 mei 2018 organiseert Pels Rijcken het jaarlijkse Inzicht in Privaatrecht.

  Lees meer
 • Actualiteiten Europees bestuursrecht

  17 mei 2018

  Deze cursus neemt u mee langs de belangrijkste ontwikkelingen in de nationale en Europese rechtspraak op het gebied van het Europees bestuursrecht.

  Lees meer
 • Workshopmiddag Smart City

  15 mei 2018

  Op 15 mei 2018 organiseert Pels Rijcken de workshopmiddag Smart City.

  Lees meer
 • Actualiteiten arbeidsrecht

  24 april 2018

  In deze cursus wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

  Lees meer
 • Actualiteiten Wmo (basiscursus)

  19 april 2018

  Na afloop van de cursus beschikt u over basiskennis van de Wmo 2015 en bent u op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen.

  Lees meer
 • Studiemiddag bestuursrechtelijke schadevergoeding

  10 april 2018

  Dinsdagmiddag 10 april 2018 organiseert Pels Rijcken voor de vijfde maal een studiemiddag over bestuursrechtelijke schadevergoeding op ons kantoor in Den Haag. Tijdens deze middag wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving.

  Lees meer
 • Inzicht in Strafrecht

  5 april 2018

  Op donderdag 5 april 2018 organiseert Pels Rijcken het jaarlijkse actualiteitencongres Inzicht in Strafrecht.

  Lees meer
 • Actualiteiten privacyrecht voor bedrijfsjuristen

  27 maart 2018

  Op dinsdag 27 maart 2018 organiseert Pels Rijcken de bijeenkomst Actualiteiten privacyrecht voor bedrijfsjuristen.

  Lees meer
 • Voorzorg en overheidsaansprakelijkheid

  12 december 2017

  In deze cursus wordt de verhouding tussen het overheidsaansprakelijkheidsrecht en het voorzorgsbeginsel vanuit zowel praktisch als academisch perspectief belicht.

  Lees meer
 • Cursusreeks ICT-contracten

  12 december 2017

  Dit najaar organiseert Pels Rijcken voor overheidscliënten een basis- en een verdiepingscursus ICT-contracten.

  Lees meer
 • Bijeenkomst Inzicht in Erfpacht

  30 november 2017

  Tijdens de bijeenkomst wordt in twee workshops stilgestaan bij actuele ontwikkelingen in de rechtspraak.

  Lees meer
 • Contracte(re)n met de overheid

  23 november 2017

  Aan de hand van de meest recente rechtspraak, bespreken Martijn Scheltema en Jeroen Langbroek het hoe en wat van contracten en contracteren met de overheid.

  Lees meer
 • Inzicht in bestuursrecht 2017

  23 november 2017

  Jaarlijks actualiteitencongres Inzicht in bestuursrecht.

  Lees meer
 • Actualiteiten Onteigening 2017

  21 november 2017

  Op dinsdagmiddag 21 november 2017 vindt het seminar 'Actualiteiten onteigening' plaats bij Pels Rijcken op kantoor. Het thema van deze bijeenkomst is 'Bijzonder'.

  Lees meer
 • Pensioenrecht

  16 november 2017

  Tijdens deze cursus worden de basisbeginselen van het pensioenrecht besproken. Aan de orde komen de Pensioenwet, regels voor bedrijfstakpensioenfondsen en recente wijzigingen in wet- en regelgeving.

  Lees meer
 • Cursusreeks ICT-contracten

  14 november 2017

  Dit najaar organiseert Pels Rijcken voor overheidscliënten een basis- en een verdiepingscursus ICT-contracten.

  Lees meer
 • Een slimme overheid is op de energietransitie voorbereid

  9 november 2017

  Op donderdag 9 november aanstaande organiseren Pels Rijcken en Bosch & Van Rijn opnieuw gezamenlijk een seminar. Dit jaar is het thema ‘Een slimme overheid is op de energietransitie voorbereid.’ Het seminar vindt plaats in de Houtzaagmolen De Ster in Utrecht.

  Lees meer
 • Seminar AVG

  26 oktober 2017

  Op donderdag 26 oktober organiseert Pels Rijcken het seminar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Lees meer
 • Expertmeeting tuchtrecht

  24 oktober 2017

  Jaarlijkse expertmeeting over tuchtrecht voor beroepsorganisaties en toezichthouders.

  Lees meer
 • Studiemiddag sociaal domein

  12 oktober 2017

  Wilt u ook in één middag op de hoogte worden gebracht van de laatste stand van zaken op het gebied van het sociaal domein?

  Lees meer
 • Actualiteiten beslag- en executierecht

  10 oktober 2017

  Cursus waarin de jurisprudentie op het gebied van het beslag- en executierecht bij zowel de HR als lagere instanties wordt besproken.

  Lees meer
 • Seminar Europees recht

  26 september 2017

  Op dinsdag 26 september organiseert de Praktijkgroep EU en Mededinging van Pels Rijcken dit jaarlijkse seminar

  Lees meer
 • Ondernemingsrechtcongres Integer ondernemen

  14 september 2017

  Op donderdag 14 september 2017 organiseert Pels Rijcken het ondernemingsrechtcongres Integer ondernemen - doing the right thing when no one is watching ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de sectie ondernemingsrecht.

  Lees meer
 • Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen

  11 september 2017

  Dit jaar organiseert het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) in samenwerking met Pels Rijcken vier NGB Extra cursussen. Deze cursussen zijn verdiepingscursussen over actuele juridische onderwerpen.

  Lees meer
 • Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen

  7 september 2017

  Dit jaar organiseert het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) in samenwerking met Pels Rijcken vier NGB Extra cursussen. Deze cursussen zijn verdiepingscursussen over actuele juridische onderwerpen.

  Lees meer
 • Rondetafel Warmtenet

  7 september 2017

  Op donderdag 7 september organiseert Pels Rijcken de rondetafel Warmtewet.

  Lees meer
 • Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht

  29 juni 2017

  Cursus over de belangrijkste actualiteiten op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

  Lees meer
 • Alumnibijeenkomst 2017

  15 juni 2017

  Op donderdag 15 juni 2017 organiseert Pels Rijcken een Alumnibijeenkomst.

  Lees meer
 • Inzicht in Privaatrecht

  8 juni 2017

  Op donderdag 8 juni 2017 organiseren wij Inzicht in Privaatrecht.

  Lees meer
 • De juridische bouwstenen van Smart Building

  1 juni 2017

  Op donderdag 1 juni 2017 vindt het Provada Seminar 'De juridische bouwstenen van Smart Building' plaats.

  Lees meer
 • Wet Normalisering

  30 mei 2017

  Cursus waarin de vragen 'wie zijn straks overheidswerknemers?', 'Welk rechtsregime is van toepassing?' en 'Wat moeten werkgevers doen om de transitie soepel te laten verlopen?' centraal staan.

  Lees meer
 • Actualiteiten Europese grondrechten

  16 mei 2017

  Actualiteitencollege over drie sets van Europese ontwikkelingen die van bijzonder belang zijn voor de Nederlandse rechtspraktijk.

  Lees meer
 • Inzicht in Digitalisering 2017

  9 mei 2017

  Inzicht in Digitalisering 2017

  Lees meer
 • Actualiteiten Bestuurs(proces)recht

  18 april 2017

  Cursus waarin vanuit een praktische invalshoek actuele ontwikkelingen op het gebied van het bestuurs(proces)recht worden besproken.

  Lees meer
 • Inzicht in Strafrecht

  6 april 2017

  Jaarlijkse actualiteitencongres over de laatste stand van zaken in het strafrecht.

  Lees meer
 • Windenergie in vogelvlucht

  23 maart 2017

  Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over alle juridische ins en outs op het gebied van windenergie.

  Lees meer
 • Inzicht in Omgevingsrecht

  9 maart 2017

  Jaarlijkse actualiteitencongres over de laatste stand van zaken in het omgevingsrecht met als thema 'Klimaat en het omgevingsrecht'.

  Lees meer
 • Seminar Normalisering rechtspositie ambtenaren

  7 maart 2017

  Seminar Normalisering rechtspositie ambtenaren.

  Lees meer
 • Digitale transformatie

  22 februari 2017

  Cursus waarin u niet alleen een theoretisch overzicht krijgt van de meest relevante wetgeving en programma's, maar ook inzicht krijgt in de betekenis van deze wetten en programma's voor de dagelijkse praktijk.

  Lees meer
 • Bestuursrechtelijke schadevergoeding

  2 februari 2017

  Interactieve middag waarop u wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving.

  Lees meer
 • Real Estate update

  23 januari 2017

  Interactieve bijeenkomst over de actuele ontwikkelingen en uitspraken op het gebied van vastgoedrecht.

  Lees meer
 • Inzicht in Bestuursrecht

  24 november 2016

  Tijdens de afsluiting van het bestuursrechtelijk jaar 2016 nemen we u graag mee langs de maatschappelijke actualiteiten op het gebied van het staats- en bestuurs(proces)recht.

  Lees meer
 • Actualiteiten Onteigening

  17 november 2016

  Meer weten over bijvoorbeeld onteigenen voor de natuur, verwachtingswaarde en de nieuwe Onteigeningswet? Kom dan naar de studiemiddag 'Actualiteiten onteigening'.

  Lees meer
 • Masterclass Grip op calamiteiten

  15 november 2016

  Aan de hand van een uitdagende crisissimulatie gaan we aan de slag met mogelijke dilemma’s in verschillende fasen van een calamiteit. Interesse? Meldt u dan nu aan!

  Lees meer
 • Studiebijeenkomst De nieuwe Ladder

  10 november 2016

  Wilt u ook volledig op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen rondom de Ladder? Kom dan naar de informatieve studiemiddag over dit onderwerp die wij organiseren in samenwerking met Stec Groep.

  Lees meer
 • Pels Rijcken Real Estate update

  10 november 2016

  Interactieve bijeenkomst over de actuele ontwikkelingen en uitspraken op het gebied van vastgoedrecht.

  Lees meer
 • Cassatie@PelsRijcken

  1 november 2016

  Wilt u goed voorbereid zijn op het nieuwe procederen? Kom dan naar de studiemiddag Cassatie@PelsRijcken en kom meer te weten over het thema Kijk op KEI.

  Lees meer
 • Maatschappelijk draagvlak bij windprojecten: lessons learned

  27 oktober 2016

  Tijdens dit door Pels Rijcken en Bosch & Van Rijn georganiseerde seminar wordt vanuit verschillende invalshoeken besproken hoe overheden en projectontwikkelaars maatschappelijk draagvlak kunnen creëren voor een windproject.

  Lees meer
 • Cybercrime: waar staan we?

  25 oktober 2016

  Martijn Egberts neemt u mee in de wereld van cybersecurity en cybercrime en praat u bij over de laatste ontwikkelingen.

  Lees meer
 • Bijeenkomst Tuchtrecht

  13 oktober 2016

  Biedt het tuchtrecht voldoende rechtsbescherming en wat is daarbij de verhouding tot andere rechtsgebieden? Is het tuchtrecht effectief? Het antwoord op deze en andere vragen krijgt u op 13 oktober.

  Lees meer
 • Inzicht in Europees recht

  4 oktober 2016

  De praktijkgroep EU en Mededinging praat u bij over actuele ontwikkelingen die van groot belang zijn voor de dagelijkse praktijk.

  Lees meer
 • Inloopsessie KEI

  3 oktober 2016

  Is uw organisatie al klaar voor digitaal procederen? Ons KEI-team volgt de ontwikkelingen rondom dit thema op de voet en praat u graag bij.

  Lees meer
 • Studiemiddag ICT-contracten

  15 september 2016

  Wilt u meer weten over continuïteitsrisico's, vendor lock-in, uitstapmogelijkheden en cloud computing en het privacyrecht? Kom dan naar onze studiemiddag ICT-contracten.

  Lees meer
 • Inzicht in Privaatrecht

  16 juni 2016

  Op donderdag 16 juni 2016 organiseren wij Inzicht in Privaatrecht.

  Lees meer
 • Nationaal Windenergie Event 2016

  21 april 2016

  Op donderdag 21 april organiseren wij in samenwerking met Euroforum het Nationaal Windenergie Event 2016 l Op land & zee.

  Lees meer
 • Inzicht in Strafrecht

  7 april 2016

  Op donderdag 7 april 2016 vond 'Inzicht in Strafrecht' plaats.

  Lees meer
 • Assetmanagement

  23 maart 2016

  Tijdens de 10e Conferentie Beheer en Onderhoud Infrastructuur bespreekt Liesbeth Schippers aan de hand van concrete voorbeelden de juridische valkuilen en best practices van asset management.

  Lees meer
 • Inzicht in Omgevingsrecht 2016

  10 maart 2016

  Op donderdag 10 maart organiseren wij Inzicht in Omgevingsrecht 2016.

  Lees meer
 • Themabijeenkomst Verkeer en Parkeren

  1 december 2015

  Kom meer te weten over de rol van verkeerskundige en parkeeronderzoeken in ruimtelijke plannen en procedures.

  Lees meer
 • Inzicht in 35 jaar Bestuursrecht

  19 november 2015

  Tijdens dé afsluiting van het bestuursrechtelijk jaar 2015 nemen we graag met onze cliënten de actualiteiten op het gebied van het bestuurs(proces)recht door.

  Lees meer
 • Actualiteiten Onteigening

  29 oktober 2015

  Op donderdagmiddag 29 oktober 2015 organiseert Pels Rijcken wederom de jaarlijkse bijeenkomst 'Actualiteiten Onteigening' op het kantoor in Den Haag.

  Lees meer
 • Inzicht in Privaatrecht

  25 juni 2015

  Tijdens Inzicht in Privaatrecht zullen verschillende actuele aspecten van het overheidsprivaatrecht de revue passeren. U bent van harte uitgenodigd!

  Lees meer
 • Integriteit op de werkvloer

  21 mei 2015

  Integriteit is een hot topic voor elke werkgever. Wij praten u graag bij over dit onderwerp tijdens de themamiddag Integriteit op de werkvloer op donderdag 21 mei 2015 bij Pels Rijcken in Den Haag.

  Lees meer
 • Expertmeeting Fondsen

  23 april 2015

  De door Pels Rijcken opgedane ervaringen en verkregen inzichten bij de inmiddels opgerichte overheidsfondsen lenen zich uitstekend voor een onderlinge uitwisseling van juridische kennis. Komt u ook?

  Lees meer
 • Cassatie@PelsRijcken 2015 - Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

  9 april 2015

  Op donderdag 9 april 2015 organiseren de cassatieadvocaten van Pels Rijcken de studiemiddag Cassatie@PelsRijcken 2015. De bijeenkomst vindt plaats in Sociëteit De Witte aan het Plein in Den Haag.

  Lees meer
 • Inzicht in Omgevingsrecht

  12 maart 2015

  Donderdag 12 maart 2015 organiseert Pels Rijcken ‘Inzicht in Omgevingsrecht’ op zijn kantoor in Den Haag.

  Lees meer
 • Studiemiddag Nadeelcompensatie

  3 februari 2015

  Studiemiddag waar ambtenaren, schadedeskundigen en advocaten op een interactieve manier ervaringen uitwisselen en discussiëren over actuele ontwikkelingen op het gebied van nadeelcompensatie.

  Lees meer
 • Cassatie@PelsRijcken2015 - Familierecht

  29 januari 2015

  Bijeenkomst van de cassatiesectie van Pels Rijcken voor advocaten werkzaam in de familierechtpraktijk over actuele thema's in het huwelijksvermogensrecht.

  Lees meer
 • Bevoegd Gezag tunnels

  15 januari 2015

  Tijdens de bijeenkomst Bevoegd Gezag tunnels zullen ervaring worden uitgewisseld tussen het Bevoegd Gezag van de verschillende tunnels in Nederland.

  Lees meer
 • Seminar interne klachtenprocedure en Commissie van Aanbestedingsexperts

  2 december 2014

  Op 2 december 2014 neemt de sectie bouw- en aanbestedingsrecht u mee langs het verloop van de interne en externe klachtenprocedure en de meest in het oogspringende adviezen van de Experts.

  Lees meer
 • Inzicht in Bestuursrecht 2014

  20 november 2014

  Op 20 november 2014 organiseert Pels Rijcken wederom Inzicht in Bestuursrecht. Tijdens dit congres wordt net als voorgaande jaren ingegaan op de actualiteiten op het gebied van bestuursrecht.

  Lees meer
 • Seminar WOM Den Haag Zuidwest

  30 oktober 2014

  Fakton en Pels Rijcken organiseren met medewerking van Vestia en de gemeente Den Haag op donderdag 30 oktober een seminar over de WOM Den Haag Zuidwest.

  Lees meer
 • Bijeenkomst actualiteiten onteigening

  28 oktober 2014

  Op dinsdagmiddag 28 oktober 2014 organiseren Pels Rijcken en Kendes Rentmeesters & Adviseurs de bijeenkomst 'Actualiteiten onteigening' op het kantoor van Pels Rijcken in Den Haag.

  Lees meer
 • Seminar 'Wet werk en zekerheid'

  9 oktober 2014

  Op donderdagmiddag 9 oktober 2014 organiseert de sectie Arbeids- en ambtenarenrecht van Pels Rijcken het seminar 'WWZ; alle veranderingen op een rij'.

  Lees meer
 • Milieuhandhaving in crisissituaties

  2 oktober 2014

  Donderdag 2 oktober 2014 organiseert Pels Rijcken vanaf 11.30 uur een studiemiddag over diverse aspecten die spelen bij milieuhandhaving in crisissituaties.

  Lees meer
 • Windenergie op land; een uitdaging voor provincies!

  11 september 2014

  Pels Rijcken en het IPO organiseren op donderdag 11 september het seminar 'Windenergie op land; een uitdaging voor provincies!'. Het seminar vindt plaats bij het IPO in Utrecht.

  Lees meer