Ambtenarenrecht

Per 1 juli 2015 is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden. Het kabinet wil met de WWZ het arbeidsrecht aanpassen aan de veranderende samenleving en een einde maken aan de huidige tweedeling tussen mensen met een vaste baan en mensen met een tijdelijk contract. Werkgevers zouden door dit nieuwe ontslagrecht minder terughoudend moeten worden om nieuwe werknemers aan te nemen.

De WWZ zal op termijn ook voor ambtenaren gaan gelden, indien het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren daadwerkelijk wet wordt. Daarmee komt een einde aan de speciale ambtenarenstatus en zal vanaf dat moment voor de meeste groepen ambtenaren de WWZ van toepassing zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat daarover bij u nog wel wat vragen leven. Met ons team waarin zowel specialisten op zowel het gebied van het arbeidsrecht als het ambtenarenrecht vertegenwoordigd zijn, adviseren wij u graag over de juridische aspecten van het nieuwe ontslagrecht.