Europees recht

Europees Recht is vandaag de dag een vast onderdeel van de rechtspraktijk. Bijna iedere zaak kent een Europees randje, of het nu over vastgoed, migratie of procesrecht gaat.

Het recht van de Europese Unie ('Unierecht') is voor alle overheden en ondernemingen van belang. Steeds vaker heeft het niet-naleven van Europese regelgeving belangrijke financiële en politiek-bestuurlijke consequenties. Bijvoorbeeld: een subsidie moet worden terugbetaald, een overeenkomst is nietig, of een ministriële regeling kan niet worden gehandhaafd. Met als gevolg dat alle gemaakte afspraken binnen een project moeten worden teruggedraaid.

Pels Rijcken heeft de specialisten in huis die het overzicht hebben over dit snel groeiende terrein. Wij hebben ruime ervaring met procedures bij de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit onderscheidt ons van sectorspecialisten die zich beperken tot deelterreinen van het Unierecht. Onze specialisten zijn bij uitstek in staat praktijkgericht te adviseren over de toepassing van regelgeving op een concrete zaak en een weloverwogen risico-inschatting te maken.

Wij treden regelmatig op bij de bestuursrechter en de burgerlijke rechter in procedures met Europeesrechtelijke geschilpunten. Dat varieert van vervoersconcessies tot voedselveiligheid. Pels Rijcken heeft een indrukwekkend track record van zaken waarin de rechter wetgeving of besluiten toetst aan de Europese verdragsregels, zoals het vrij verkeer van diensten of het vrij kapitaalverkeer.

In de adviespraktijk zijn mededinging, staatssteun en interne markt de zwaartepunten. Onze mededingingspraktijk omvat ook de Wet markt en overheid. De staatssteunpraktijk maakt een sterke groei door. Ons staatssteunteam adviseert onder meer over subsidieverlening, (revolverende) fondsen, gebiedsontwikkeling, overheidsdeelnemingen of steun voor duurzame en innovatieve projecten. Een terugkerend thema is hoe publieke belangen binnen de staatssteunkaders een plaats kunnen krijgen.

Onze aanpak is steeds gericht op het aandragen van concrete oplossingen. Graag brengen we met u in kaart waar precies behoefte aan bestaat. Soms is een quickscan of een PowerPoint genoeg. Andere zaken vragen om een diepgaand advies, bijvoorbeeld als nieuwe rechtsvragen aan de orde zijn. Als veel partijen betrokken zijn, kan een handreiking of een helpdesk uitkomst bieden. In alle gevallen staat de samenwerking met u voorop.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Europees recht? Schrijf u dan in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

 

Abonneren nieuwsbrief Europees recht

 

Aanbevelingen

  • "Trustworthy and solid in its work." - Chambers Europe 2022
  • "The firm's lawyers have tons of experience in competition litigation and are very knowledgeable of the process." - Chambers Europe 2022
  • "Pels Rijcken is widely-recognised for its strength in court litigation involving a wide range of EU and competition issues.", "The firm has a particularly strong reputation in state aid cases and it is also highly regarded for its involvement in cartel damages actions.", "Pels provides calm support on the spot with relevant legal knowledge and proactive suggestions that go further than the principal matter at hand. The key distinguishing characteristic of Pels is that they really have adapted their approach on legal matters to the modern age. Instead of supplying only legal theoretical surveys, they take a practical approach taking into account the day-to-day business of my organization. So there is a clear link between a solid legal foundation and options on how to act. Fantastic!", "Dedicated and well-informed team. Willingness to think a long while case develops.", "The practice is unique because it has all the in-house expertise needed for providing full-service legal advice to the public sector. If necessary, a team of lawyers will be put together. The Pels Rijcken lawyers are also renowned for their expertise and have an excellent reputation in the academic field.", "The team displays a hands-on mentality when it comes to advising the client. It doesn’t matter whether the case is complex or not. Every case gets the attention it needs. They carefully dissect the issues at hand and provide practical solutions." The Legal 500, 2022
  • "Excellent and strong team with a good mix of more experienced senior lawyers and very talented younger lawyers.", Chambers Europe 2021