Europees recht

Europees Recht is vandaag de dag een vast onderdeel van de rechtspraktijk. Bijna iedere zaak kent een Europees randje, of het nu over vastgoed, migratie of procesrecht gaat.

Het recht van de Europese Unie ('Unierecht') is voor alle overheden en ondernemingen van belang. Steeds vaker heeft het niet-naleven van Europese regelgeving belangrijke financiële en politiek-bestuurlijke consequenties. Bijvoorbeeld: een subsidie moet worden terugbetaald, een overeenkomst is nietig, of een ministriële regeling kan niet worden gehandhaafd. Met als gevolg dat alle gemaakte afspraken binnen een project moeten worden teruggedraaid.

Pels Rijcken heeft de specialisten in huis die het overzicht hebben over dit snel groeiende terrein. Wij hebben ruime ervaring met procedures bij de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit onderscheidt ons van sectorspecialisten die zich beperken tot deelterreinen van het Unierecht. Onze specialisten zijn bij uitstek in staat praktijkgericht te adviseren over de toepassing van regelgeving op een concrete zaak en een weloverwogen risico-inschatting te maken.

Wij treden regelmatig op bij de bestuursrechter en de burgerlijke rechter in procedures met Europeesrechtelijke geschilpunten. Dat varieert van vervoersconcessies tot voedselveiligheid. Pels Rijcken heeft een indrukwekkend track record van zaken waarin de rechter wetgeving of besluiten toetst aan de Europese verdragsregels, zoals het vrij verkeer van diensten of het vrij kapitaalverkeer.

In de adviespraktijk zijn mededinging, staatssteun en interne markt de zwaartepunten. Onze mededingingspraktijk omvat ook de Wet markt en overheid. De staatssteunpraktijk maakt een sterke groei door. Ons staatssteunteam adviseert onder meer over subsidieverlening, (revolverende) fondsen, gebiedsontwikkeling, overheidsdeelnemingen of steun voor duurzame en innovatieve projecten. Een terugkerend thema is hoe publieke belangen binnen de staatssteunkaders een plaats kunnen krijgen.

Onze aanpak is steeds gericht op het aandragen van concrete oplossingen. Graag brengen we met u in kaart waar precies behoefte aan bestaat. Soms is een quickscan of een PowerPoint genoeg. Andere zaken vragen om een diepgaand advies, bijvoorbeeld als nieuwe rechtsvragen aan de orde zijn. Als veel partijen betrokken zijn, kan een handreiking of een helpdesk uitkomst bieden. In alle gevallen staat de samenwerking met u voorop.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Europees recht? Schrijf u dan in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aanbevelingen

  • "Excellent and strong team with a good mix of more experienced senior lawyers and very talented younger lawyers.", Chambers Europe 2021
  • "I feel in very good hands with them, and particularly underlines that the lawyers are "very experienced and you see that. They come in with their own ideas proactively and explain their strategies.", Chambers Europe 2020
  • "Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV’s excellent and pragmatic team has a significant practice representing private clients in cartel damages proceedings, merger filings and advisory work, as well as government representation.", Legal 500 2019
  • "Clients value the firm's very broad knowledge of EU law.", Chambers Europe 2019
  • "Sources also emphasise that the team's advice is "quick, efficient and very useful.", Chambers Europe 2019
  • "The team is very hands-on and has specialised expertise in all relevant fields.", Chambers Europe 2018
  • "Pels Rijcken's extremely competent, very responsive' team is fun to work with", Legal 500 2018
  • "Clients are very enthusiastic about the firm, stating: They were outstanding - their co-operation with us is close and cost-effective.", Chambers Europe 2017
  • "The team did a great job, was quick, responsive and really to the point. It is our preferred firm for state aid questions.", Chambers Europe 2016
  • "The overall level of service is really outstanding. The advice is given within extremely short time limits and takes into account the political background of the case.", Chambers Europe 2016