Belastingrecht

Het rechtsgebied Belastingrecht beslaat het gehele belastingrecht (fiscaal recht), waaronder het materiële belastingrecht, het belastingprocesrecht en het invorderingsrecht. Daarbij gaat het zowel om rijksbelastingen als in toenemende mate om heffingen van lagere overheden.

Cliënten zijn met name het ministerie van Financiën en de Belastingdienst, maar ook overheden, gemeenten en waterschappen. Pels Rijcken heeft een team van specialisten waarin alle kennis gebundeld is die nodig is om de diverse belastingzaken te behandelen.

Het team adviseert veel in belastingzaken die door hun inhoud of de belangen geen alledaags karakter hebben. Ook adviseren de teamleden geregeld in zaken die raakvlakken vertonen met andere rechtsgebieden, zoals het (overheids)privaatrecht en het algemene bestuursrecht. Waar nodig wordt geprocedeerd. In dat kader beschikt het team over bijzondere ervaring in procesvoering bij de Hoge Raad. Pels Rijcken vertegenwoordigt regelmatig het ministerie van Financiën in cassatieprocedures op het terrein van het invorderingsrecht en in rijksbelastingzaken. Ook treedt het team in cassatie op voor gemeenten (bijvoorbeeld op het terrein van heffing van leges, complexe waarderingskwesties in het kader van de Wet WOZ en baatbelasting). Verder denkt het team mee in zaken die cliënten zelf of andere professionals behandelen.

Het brede werkterrein is terug te zien in de samenstelling van het team. Advocaten met verschillende expertise maken deel uit van dit rechtsgebied. Naast advocaten-belastingkundigen zijn in het team civilisten en een advocaat Europees en mededingingsrecht werkzaam.

Specialismen

  • Formeel belastingrecht
  • Heffing lokale overheden
  • Invorderingsrecht
Contactpersonen

Belastingrecht

  • Wemmeke WismanAdvocaat, partner
  • Nicoline BergmanSenior advocaat