Energierecht

Energievoorziening is de motor van onze economie. De roep om duurzaamheid, de toenemende globalisering en de komst van nieuwe toetreders zorgen voor een spanningsveld dat vraagt om advocaten in het energierecht die weten hoe de hazen lopen. Pels Rijcken heeft een team van energiespecialisten die de taal van deze sector spreken en weten wat er speelt op het gebied van energierecht.

Energie is een sector die zich beweegt óver de grenzen van traditionele rechtsgebieden, zoals bestuursrecht, milieurecht, mededingingsrecht en contractenrecht. Het kader verandert voortdurend. Wat gisteren aanvaarde praktijk was met betrekking tot energierecht, kan vandaag achterhaald zijn en morgen zelfs verboden. Omgekeerd kan regelgeving die nog in de pijplijn zit op korte termijn nieuwe kansen scheppen. De advocaten van Pels Rijcken met als specialisatie energierecht volgen deze ontwikkelingen op de voet.

Het team energierecht adviseert over vraagstukken in alle schakels van de energieketen. Het opstellen van energiecontracten, aardwarmte, de handel in emissierechten en de aanleg van windmolenparken behoren tot de terugkerende onderwerpen.

Lees meer op onze sector-pagina energie.

ACTUEEL

Naslagwerk Warmtewet en -regelgeving
De minister van Economische Zaken heeft onlangs een voorstel tot wijziging van de Warmtewet ingediend bij de Tweede Kamer (het "wetsvoorstel").

Pels Rijcken heeft voor u de impact van het wetsvoorstel op de huidige Warmtewet met aanvullingen en doorhalingen in de geldende wettekst verwerkt in een praktisch naslagwerk. Wilt u weten wat de consequenties zijn van het wetsvoorstel, vraag dan hier uw exemplaar van het naslagwerk aan.

-----

Aanbevelingen

 • "It is a high-level law firm, but at the same time accessible and down-to-earth.", Chambers Europe 2018
 • "Easy and pleasant to work with,", Chambers Europe 2018
 • "They are reliable, prompt" and "provide very clear advice.", Chambers Europe 2018
 • "The team I worked with was highly skilled, knew when to involve colleagues, and responded very quickly to my questions.", Chambers Europe 2017
 • "They provide us with useful information and advice, and think along with our business.", Chambers Europe 2017
 • "The practice is commended for its thorough knowledge." , Legal 500 2016
 • "The team was quick and to the point in its response and gave clear answers to my questions.", Chambers Europe 2015
 • "The lawyers are up to date with the energy market and understand their clients.", Chambers Europe 2015

Chambers Europe 2018 - Leading Firm   Legal 500 2018

Specialismen

 • Bodemenergie
 • CCS (carbon capture and storage)
 • Duurzame energie
 • Elektriciteitswet 1998
 • Energiecontracten
 • Gasopslag
 • Gaswet
 • Klimaat
 • Mijnbouwwet
 • Warmtewet
Contactpersonen

Energierecht

 • Iman BrinkmanAdvocaat, partner