Rechtshandhaving & Strafrecht

Toepassing van het strafrecht en rechtshandhaving kunnen diep ingrijpen in het leven van de burger. Zorgvuldigheid en vastberadenheid zijn daarbij vereist.

Het handelen van de overheid op dit terrein ligt vaak onder een vergrootglas. Media en samenleving volgen de overheid op de voet in de gevallen dat er wordt opgetreden maar ook als de overheid zich juist terughoudend opstelt. De specialisten van Pels Rijcken zijn zich hiervan bewust. Met name op het grensvlak van het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht beschikken zij over bijzondere expertise en ervaring.

Onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Raad voor de Kinderbescherming mogen zij rekenen tot hun vaste cliënten. Pels Rijcken adviseert en procedeert over schadevergoeding na strafvorderlijk optreden, (strafvorderlijk) beslag en ontneming, internationale rechtshulp, gegevensuitwisseling, het EVRM en tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.

Specialismen

  • Internationaal strafrecht
  • Penitentiair recht
  • Privacy en gegevensuitwisseling
  • Schadevergoeding
  • Straf(proces)recht
Contactpersonen

Rechtshandhaving & Strafrecht

  • Cécile BitterAdvocaat, partner
  • Reimer VeldhuisAdvocaat, partner