Tuchtrecht

Het tuchtrecht staat in toenemende mate in de belangstelling. Onze maatschappij heeft de behoefte om degenen die in het maatschappelijk verkeer een bijzondere taak hebben, publiekelijk ter verantwoording te kunnen roepen als zij onbehoorlijk handelen. De roep om gebruik te maken van dit instrument neemt dan ook toe. Het invoeren van tuchtrecht in de jeugdzorg en voor bankiers zijn slechts enkele voorbeelden van de actuele ontwikkelingen op dit moment.

Pels Rijcken is expert op het gebied van het tuchtrecht. Wij hebben niet alleen kennis van de inhoudelijke beroepsregelgeving en het tuchtrechtelijk kader, maar beschikken ook over essentiële expertise als het gaat om bestuursrechtelijke handhaving en toezicht in het algemeen. Onze expertise bestrijkt het tuchtrecht voor alle beroepsgroepen, van arts tot accountant. In de advisering van beroepsorganisaties over de inrichting van het tuchtrecht maken wij gebruik van de kennis die wij van de verschillende tuchtrechtelijke regelingen hebben. Kortom, het tuchtrecht kent voor ons geen geheimen.

Voor de democratische legitimiteit van een beroepsorganisatie of toezichthouder is het van groot belang dat de maatschappij daadwerkelijk begrijpt waarom het nodig is op te treden tegen een beroepsbeoefenaar. Wij zien het als onze taak om de vaak lastige beroepsregelgeving te vertalen naar een helder verhaal, waaraan uiteindelijk iedere tuchtrechter behoefte heeft. Bovendien begrijpen wij als geen ander dat, als je optreedt voor een beroepsorganisatie tegen een beroepsbeoefenaar, je dat moet doen met gevoel voor de belangen van alle betrokkenen. Het politieke en bestuurlijke krachtenveld waarin dit soort zaken worden gevoerd, is voor ons bekend terrein.

We zijn er ontzettend trots op dat wij de beroepsorganisaties en toezichthouders mogen bijstaan in spraakmakende zaken. Bij alle grote tuchtrechtprocedures van de afgelopen tijd waren we betrokken. Denk aan Jansen Steur, Ruwaard van Putten, Vestia en DSB en de notarisservice van de HEMA. Kortom, we hebben ruime ervaring met complexe en gevoelige tuchtprocedures en adviestrajecten. Door die ervaring werken wij efficiënt en effectief als het gaat om vragen die de meer dagelijkse tuchtpraktijk betreffen.

Mocht u op enig moment vragen hebben over het tuchtrecht, neem dan vrijblijvend contact op met Marije Batting. Wij denken graag met u mee!

Contactpersonen

Tuchtrecht

  • Marije BattingAdvocaat, partner