ICT-recht

ICT ondersteunt bedrijfsprocessen en bestuurlijke processen. En vernieuwing daarvan. Zoals digitale samenwerkingsketens voor overheden, zorginstellingen en bedrijven, maar ook datagebruik in de marketing, in de zorg, en bij het bestrijden van fraude.

De ICT-advocaten van Pels Rijcken helpen om die vooruitgang op een goede manier mogelijk te maken. Dus met respect voor privacy en aandacht voor bestuurlijke verantwoordelijkheden. En met oog voor het managen van ICT-faalkansen in de projectfase, in de productiefase en in retransitiefasen.

Het ICT-team van Pels Rijcken adviseert partijen bij de sourcing van ICT, of dat nu de inkoop en implementatie van standaardsoftware of maatwerk is, of clouddiensten en outsourcing. Het team werkt vooral voor opdrachtgevers, vaak overheden, zoals de Staat, provincies, gemeenten, het Kadaster en Staatsbosbeheer. Daardoor hebben zij affiniteit met wat overheden nodig hebben, en expertise op het terrein van bijv. aanbestedingsrecht, e-government, open data en open source, de Wet Markt en Overheid, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en dataprotectieregulering.

Diensten

Het team biedt onder meer de volgende diensten aan:

  • Een juridische check op contracten en aanbestedingsdocumenten
  • Het opstellen van deze documenten voor de cliënt
  • Het ondersteunen van het projectmanagement (bijv. bewaken van mijlpalen, aanpak van exitscenario’s)
  • Het ondersteunen van beheer (monitoren van TPMverklaringen, licentiebeheer, benchmarks, retransitieplichten)
  • Het begeleiden van geschillen (exitscenario’s, retransitie, licentiecompliance)

Komt het toch tot een geschil, dan zal dit bij voorkeur worden opgelost door het treffen van een minnelijke regeling. Het ICT-team van Pels Rijcken heeft veel ervaring in het uitonderhandelen en het opstellen van vaststellingsovereenkomsten. Is een gang naar de (kortgeding)rechter of een arbiter echter onafwendbaar, dan staat de proceservaring van Pels Rijcken borg voor een optimale afloop.

Aanbevelingen

  • "The Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV team is insightful and has great analytical skill.", Legal 500 2020
  • "One client appreciates the team's good knowledge of public law and European law as well as experience in both civil and administrative court procedures, also adding: The lawyers deliver in time and with good quality. Another client notes the team's keen eye for the peculiarities and sensitivities of the cases and the lawyers' ability to model their style in accordance with circumstance and role.", Chambers Europe 2020