Omgevingsrecht

Wanneer overheden of grote ondernemingen betrokken zijn bij de inrichting van de fysieke leefomgeving, moeten er voortdurend keuzes worden gemaakt. Vaak zijn hier grote en tegenstrijdige belangen mee gemoeid. Het omgevingsrecht biedt de kaders om tot een goede afweging te komen. Pels Rijcken heeft als enig Nederlands advocatenkantoor een team van circa twintig advocaten dat gespecialiseerd is in omgevingsrecht.

Advocaten omgevingsrecht

De omgevingsrechtadvocaten van Pels Rijcken zijn dag in dag uit bezig met de juridische consequenties van ruimtelijke en milieutechnische keuzes. Zij beheersen alle elementen van het omgevingsrecht tot in de finesses, bijvoorbeeld op het gebied van (duurzame) gebiedsontwikkeling, energie en klimaat en milieuhandhaving. De specifieke kennis en ervaring van onze advocaten staan altijd garant voor 'to the point' juridische analyses en praktische & snelle oplossingen.

De in het omgevingsrecht gespecialiseerde advocaten van Pels Rijcken passen hun expertise toe in juridisch projectmanagement, procedures bij de (bestuurs)rechter, advisering en second opinions. Ook fungeren zij als klankbord bij (bepaalde onderdelen van) dossiers, binnen onder meer de volgende gebieden:

Juridisch projectmanagement

In de voorbereidingsfase van grote, complexe ruimtelijke projecten (bijvoorbeeld de wijziging van een bestemmingsplan) maken onze advocaten regelmatig deel uit van het projectteam van de cliënt. In het projectteam verzorgen zij het juridisch projectmanagement. Het doel daarbij is om de motivering van strategische keuzes en afwegingen in de voorbereiding van een project juridisch te borgen en vast te leggen. Dat resulteert in goed onderbouwde en navolgbare projectkeuzes, die bij de rechter standhouden.

Laat uw project juridisch checken

Het team van Pels Rijcken ontwikkelde workshops en checks, die projectteams helpen om de besluiten en de daarbij behorende onderzoeken ‘Raad van State-proof’ te maken. Voorbeelden daarvan zijn:

  • De workshop Lijn op orde: een workshop waarmee goed onderbouwde en navolgbare projectkeuzes gemaakt worden die bij de rechter standhouden.
  • De CrashTest: een juridische toets op het besluit en de overige planproducten (rapportages m.e.r. etc.)  voordat deze (in ontwerp) worden vastgesteld.

Cliënten Pels Rijcken op het gebied van omgevingsrecht

Tot de publiekrechtelijke cliënten van Pels Rijcken behoren de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en hoogheemraadschappen. Enkele voorbeelden zijn de provincies Noord-Holland en Gelderland, de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Haarlem, het Waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Daarnaast werken wij ook voor een aantal grote ondernemingen waaronder Jumbo, KPN en TenneT. Het team bouwde een uitgebreid track record op in grote of complexe projecten, besluitvormingstrajecten en procedures.

Nieuwsbrief Omgevingsrecht

Via onze Nieuwsbrief Omgevingsrecht houden wij u op de hoogte van alle (juridische) ontwikkelingen en actualiteiten ten aanzien van onderwerpen als de crisis- en herstelwet, stedelijke en gebiedsontwikkeling, de omgevingswet en ruimtelijke ordening.

Abonneren nieuwsbrief omgevingsrecht

 

Aanbevelingen

  • "Pels Rijcken's team has a great deal of experience in every aspect of environmental and zoning law." -  Chambers Europe 2023
  • "Pels Rijcken has advised excellently on highly complex legal issues related to environmental law. Its team will take a multidisciplinary approach to come to excellent legal solutions. Their advice is clear, accurate and convincing, and they have great expertise." - Chambers Europe 2023
  • "Pels Rijcken has a large team of specialised lawyers in spatial planning law and environmental law. Within the team all relevant expertise is represented and readily available." - Chambers Europe 2023
  • "Very professional and very good at matters relating to constitutional and public law." - Chambers Europe 2022
  • "Pels Rijcken handles the most complex cases on administrative law." - Chambers Europe 2022
  • "All-round and in-depth expertise paired with an outstanding reputation in the governmental arena.", "Very client-friendly, with fast responses on requests.", "The team distinguishes itself with a very high level of knowledge and experience.", "We particularly appreciate their pragmatic and fast advice on various aspects of environmental law.", "We chose this firm because it offers expertise in all aspects of planning law.", "The knowledge and diversity within the team is good and they offer great performances in the court room." - The Legal 500, 2022
  • The Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn team displays strong ownership of their client’s problem and makes good use of every opportunity to solve it.”, “Very strong in combining legal practice with technical content.”, “The team has a lot of experience in cases where the government is involved.”, “Thorough knowledge of the law and a very good understanding of how it works within the government and the various ministries.” - Legal 500, 2021