Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur – Wob servicedesk

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) leeft!

De Wob-verzoeken vliegen bestuursorganen om de oren. Wij, de Wob-specialisten van Pels Rijcken, adviseren dagelijks over de toepassing van de Wob in de praktijk. Bijna wekelijks zijn we met Wob-zaken in de rechtszaal te vinden. De Wob kent voor ons geen geheimen. Via een jaarlijkse kroniek in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, blogs op onze eigen site www.blogbestuursrecht.nl, annotaties in de AB en cursussen op maat delen wij onze kennis.

De Wob is ook relevant in het geval geheimhouding wordt opgelegd als bedoeld in de  Gemeentewet (artikel 25, 55 en 86) en de Provinciewet (artikel 25, 55 en 91 Provinciewet). Ook op dit vlak zijn we experts. Geregeld adviseren wij colleges van B&W en Gedeputeerde Staten over  het opleggen van geheimhouding en staan wij hen bij wanneer tegen de opgelegde geheimhouding bezwaar wordt gemaakt of daarover bij de rechter wordt geprocedeerd. Wij realiseren ons dat het in deze gevallen vaak gaat om politiek gevoelige aangelegenheden.

Wob-servicedesk: 070 5153 477

Speciaal voor overheden hebben we de Wob-servicedesk. Bestuurders en ambtenaren kunnen bij ons terecht met vragen over de Wob en het Wetsvoorstel open overheid (Woo). Praktisch adviseren staat hierbij voorop. De Wob-servicedesk is te bereiken via telefoonnummer 070-5153 477. Aan de telefonische adviezen van de servicedesk zijn geen kosten verbonden. Bij de servicedesk kunt u tevens terecht met vragen over de toepassing van de geheimhoudingsbepalingen in de Gemeentewet en de Provinciewet.