Parkeren

Parkeren als instrument om te sturen op gewenste ruimtelijke ontwikkeling? Een mogelijke showstopper voor bouwprojecten of (her)ontwikkelingen? Noodzakelijke input voor bestemmingsplannen en voor het rondkrijgen van een bouwvergunning? Parkeernormen moeten via het bestemmingsplan geregeld worden. Parkeren vormt steeds vaker een onderwerp dat wethouders, beleidsmedewerkers, programmamanagers, projectleiders, juristen en verkeerskundigen bezighoudt.

Zorgvuldig ruimtegebruik

Het juridisch vastleggen van parkeernormen in een bestemmingsplan, het op goede wijze verrichten van parkeeronderzoek, de vraag of parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden of op de openbare ruimte kan worden afgewenteld en de mogelijkheid tot het storten van een financiële bijdrage in een parkeerfonds/mobiliteitsfonds. Het zijn allemaal zaken waar verkeerskundigen en juristen zich mee bezig moeten houden om ervoor te zorgen dat plannen kunnen doorgaan en er sprake is van zorgvuldig ruimtegebruik.

Maatwerk

Wij spreken de taal van zowel de ontwikkelaar als de overheid, maar nog belangrijker: wij spreken de taal van de verkeer- en parkeerdeskundige. Met onze deskundigheid en ervaring zijn wij in staat om voor elk project mee te denken over een maatwerkoplossing, die adequaat juridisch zeker gesteld wordt.

Vragen? Neem contact met ons op

Daniëlle Roelands-Fransen en Laura van der Meulen zijn specialist op het gebied van Omgevingsrecht, (binnenstedelijke) herontwikkelingen en bestemmingsplannen. Zij hebben doorlopend te maken met vraagstukken rondom parkeren. Daarnaast doceren en publiceren zij veelvuldig over parkeren als zelfstandig vraagstuk binnen het omgevingsrechtelijke domein.

Aanbevelingen

  • "They communicate in a very effective way and are fast, accurate, concise, accessible and easy to get along with. They can provide a high-end legal solution on complex issues at very short notice.", Chambers Europe 2018
  • "They have the ability to see things from the perspective of the client, in order to provide realistic and practical advice.", Chambers Europe 2018
  • "The 'very effective communicators' are 'always impressive', delivering 'high-end solutions to complex issues at very short notice'.", Legal 500 2018
  • "The team has impressed me many times. It is a close-knit team which is fast, accurate, concise, always accessible and easy to get along with. They are also able to provide high-end legal solutions on complex issues at very short notice.", Chambers Europe 2017
  • "New developments are always on top of their mind and they develop pragmatic legal products which are very useful.", Chambers Europe 2017
  • "It is very customer-focused and has proved to us that it has extensive knowledge. A lot of attention is paid to fostering a good working relationship with the client.", Chambers Europe 2016
  • "It is accessible, it has deep knowledge of public law and it practises law in a way that adds significant value to the client's business.", Chambers Europe 2016 
  • "The team's sector knowledge is 'up to date and thorough'.", Legal 500 2016