Energie

De Nederlandse energiesector is enerzijds sterk gericht op de internationale handel in energie en het speelveld voor veel spelers van wereldformaat. Anderzijds is het een sector met naast Europese ook specifieke lokale regels, lokale spelers en een markt waarop ook decentrale overheden actief kunnen zijn. Onze juridische specialisten in de energiesector zijn nauw betrokken bij grote landelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid, marktontwikkeling en energiehandel.

Zeker op het gebied van gas heeft Nederland de intentie en potentie een brede en belangrijke rol te spelen, als gasrotonde van Noordwest-Europa. Het belang van de gassector voor de Nederlandse economie is enorm. Niet alleen vanwege de gasproductie, maar ook vanwege doorvoer, opslag, handel en kennisontwikkeling.
 
Pels Rijcken kent de energiesector als weinig anderen. Onze juridische specialisten op het gebied van energierecht adviseren landelijke en lokale overheden en zijn gesprekspartner van producent, grootverbruiker en afnemer. Sterk in advies, daadkrachtig in procesvoering.

De specifieke aanpak van Pels Rijcken spreekt zowel overheden als het bedrijfsleven aan. Niet alleen vanwege de gedegen inhoudelijke kennis van zijn juristen, maar ook omdat het kantoor de weg kent in zowel de kleine aanbodkant, als de grote afnemerkant. Pels Rijcken combineert marktkennis met een gezonde no-nonsense-houding.

Lees meer op onze pagina energierecht.

Actueel

Naslagwerk Warmtewet en -regelgeving

De minister van Economische Zaken ziet in de Warmtewet een goed instrument om de markt voor collectieve warmtelevering te versterken en heeft een voorstel tot wijziging van de Warmtewet ingediend bij de Tweede Kamer. Pels Rijcken heeft voor u de impact van dit wetsvoorstel op de huidige Warmtewet met aanvullingen en doorhalingen in de geldende wettekst verwerkt in een praktisch naslagwerk. Hierin houden wij voor u de laatste wijzigingen in de gaten. Wilt u weten wat de consequenties zijn van het wetsvoorstel, vraag dan hier uw exemplaar van het naslagwerk aan. Deze laatste versie is op 3 mei 2018 gepubliceerd.

Wetgevingsagenda energietransitie

Op 11 december 2017 informeerde de minister van Economische Zaken de Tweede Kamer over de wetgevingsagenda energietransitie. Deze agenda heeft gevolgen voor de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Warmtewet, de Wet windenergie op zee en de Mijnbouwwet. De wetgevingsagenda moet deze wetten in overzichtelijke en samenhangende stappen gereedmaken voor de transitie naar CO2-arme energievoorziening, waarin ook betrouwbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid is geborgd. De aanpassing van de wet- en regelgeving wordt in vier tranches ingedeeld, kijk hier voor de schematische weergave van de wetgevingsagenda energietransitie.

Aanbevelingen

  • "It is a high-level law firm, but at the same time accessible and down-to-earth.", Chambers Europe 2018
  • "Easy and pleasant to work with,", Chambers Europe 2018
  • "They are reliable, prompt" and "provide very clear advice.", Chambers Europe 2018
  • "The team I worked with was highly skilled, knew when to involve colleagues, and responded very quickly to my questions.", Chambers Europe 2017
  • "They provide us with useful information and advice, and think along with our business.", Chambers Europe 2017
  • "The practice is commended for its thorough knowledge." , Legal 500 2016
  • "The team was quick and to the point in its response and gave clear answers to my questions.", Chambers Europe 2015
  • "The lawyers are up to date with the energy market and understand their clients.", Chambers Europe 2015

Chambers Europe 2018 - Leading Firm

Contactpersonen

Energie

  • Iman BrinkmanAdvocaat, partner