Energie

De Nederlandse energiesector is zeer veelzijdig. Enerzijds is deze sterk gericht op de internationale handel in energie en het speelveld voor veel spelers van wereldformaat. Anderzijds is het een sector met naast Europese ook specifieke lokale regels, lokale spelers en een markt waarop ook decentrale overheden actief kunnen zijn. Onze juridische specialisten in de energiesector zijn nauw betrokken bij grote landelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid, marktontwikkeling en energiehandel.

Zeker op het gebied van gas heeft Nederland de intentie en potentie een brede en belangrijke rol te spelen, als gasrotonde van Noordwest-Europa. Het belang van de gassector voor de Nederlandse economie is enorm. Niet alleen vanwege de gasproductie, maar ook vanwege doorvoer, opslag, handel en kennisontwikkeling.
 
Pels Rijcken kent de energiesector als weinig anderen. Onze juridische specialisten op het gebied van energierecht adviseren landelijke en lokale overheden en zijn gesprekspartner van producent, grootverbruiker en afnemer. Sterk in advies, daadkrachtig in procesvoering.

De specifieke aanpak van Pels Rijcken spreekt zowel overheden als het bedrijfsleven aan. Niet alleen vanwege de gedegen inhoudelijke kennis van zijn juristen, maar ook omdat het kantoor de weg kent in zowel de kleine aanbodkant, als de grote afnemerkant. Pels Rijcken combineert marktkennis met een gezonde no-nonsense-houding.

Lees meer op onze pagina energierecht.

ACTUEEL

Naslagwerk Warmtewet en -regelgeving

De minister van Economische Zaken heeft onlangs een voorstel tot wijziging van de Warmtewet ingediend bij de Tweede Kamer (het "wetsvoorstel").

Pels Rijcken heeft voor u de impact van het wetsvoorstel op de huidige Warmtewet met aanvullingen en doorhalingen in de geldende wettekst verwerkt in een praktisch naslagwerk. Wilt u weten wat de consequenties zijn van het wetsvoorstel, download dan hier uw exemplaar van het naslagwerk.

------

Deze zomer keurde de Eerste Kamer de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity goed. Wat zijn de gevolgen van deze goedkeuring en specifiek voor de sector Energie?

Lees hier het interview met Jeroen Naves dat op 1 augustus 2017 verscheen op Energeia.nl.

Bent u benieuwd of de Meldplicht Cybersecurity geldt voor uw organisatie? Kijk dan hier.

Contactpersonen

Energie

  • Iman BrinkmanAdvocaat, partner