Financiële instellingen & markten

De financiële sector is al ruim een decennium in beweging. De aandelenlease- en woekerpolisaffaires en het faillissement van Van der Hoop Bankiers waren een briesje tegenwind vergeleken met de orkaan die opstak na de val van Lehman Brothers in 2008. Het vertrouwen in de financiële sector raakte in een vrije val, vrijwel alle facetten van financiële dienstverlening kwamen onder vuur te liggen.

Pels Rijcken is bij alle belangrijke ontwikkelingen in de financiële sector nauw betrokken (geweest), zoals de nationalisaties van de Nederlandse Fortis onderdelen en ABN AMRO en SNS bank, de gevolgen van de gestructureerde effectenportefeuilles en de aspecten van staatssteun aan financiële instellingen. Pels Rijcken kent de financiële sector en de belangrijkste spelers. Verschillende banken, investeerders, verzekeraars maar ook DNB, AFM en het Ministerie van Financiën zijn cliënt. Pels Rijcken kent het speelveld dus van alle kanten en invalshoeken.

Pels Rijcken behandelt bewust niet alle zaken die zich binnen de financiële sector en op de financiële markten aandienen. De specialisten binnen het kantoor richten zich op die onderwerpen waar zij goed in zijn en waar het Pels Rijcken vrij staat om op te treden. Voorbeelden zijn:

  • beleggersschade (waaronder zorgplichtschendingen en prospectusaansprakelijkheid);
  • financieel toezicht;
  • aandeelhoudersactivisme;
  • marktmisbruik en transparantieverplichtingen.

Deze bijstand bestaat zowel uit het adviseren van cliënten als het voeren van procedures bij de overheidsrechter (waaronder de Ondernemingskamer) of gespecialiseerde geschilleninstanties, zoals het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (KiFiD).

Dit vereist gedegen inzicht in de activiteiten van financiële markten, een goed begrip van de werking van financiële producten en een grondige kennis van de regelgeving op het gebied van het financiële toezicht. Het is een terrein waarop complexe vraagstukken van bestuursrecht, financieel recht, ondernemingsrecht, civiel recht en Europees recht samenkomen.

Contactpersonen

Financiële instellingen & markten

  • René van de KlashorstAdvocaat, partner