Bibob

Het Bibob Expertteam kent de Wet Bibob door en door…

Als bestuursorgaan wilt u integer handelen. Een onderwerp dat erg leeft nu de reikwijdte van de Wet Bibob is uitgebreid tot onder meer de vastgoedsector en vuurwerkimporteurs. Ook hebben bestuursorganen meer mogelijkheden om zelf onderzoek te doen. Hierdoor kunt u vaker, effectiever én efficiënter gebruik maken van de Wet Bibob. Maar wanneer vraagt u nu om een Bibob-advies? Hoe ver kan of moet uw eigen onderzoek gaan? En hoe werkt de wet in de praktijk bij vastgoedtransacties en aanbestedingen?

Borgen van de Wet Bibob in beleid cruciaal
In de praktijk zien wij bij aanbestedingen en vastgoedtransacties dat het borgen van de Wet Bibob in het beleid, aanbestedingsdocumenten en processen door bestuursorganen cruciaal is voor het effectief kunnen toepassen van de wet en het voorkomen van problemen. Zaken die regelmatig misgaan, omdat onvoldoende is uitgewerkt of en hoe het Bibob-instrumentarium zal worden ingezet in concrete aanbestedingen, soms met kortgedingen tot gevolg. Het aanbestedingsrecht stelt immers zeer hoge eisen aan transparantie vooraf. Aanbestedende diensten kunnen er dus niet zonder meer van uitgaan dat een bestaande generieke wettelijke bevoegdheid in dit verband volstaat.

Quickscan Bibob
Benieuwd of uw beleid en overeenkomsten voldoende zijn uitgewerkt? Pels Rijcken kan u helpen met de Quick scan Bibob. Direct een uitkomst waarmee u concreet aan de slag kunt. Desgewenst werken wij de documenten ook voor u uit. Wij ondersteunen al jaren provincies en gemeenten en staan ook altijd voor u klaar.

Bibob presentatie
Wij geven regelmatig presentaties in samenwerking met het Landelijk Bureau Bibob bij provincies en gemeenten. Dit kunnen wij ook voor u organiseren.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Wet Bibob & Aanbesteden en/of Vastgoed of wilt u dat wij een presentatie hierover bij u verzorgen? Neem dan vrijblijvend contact op met Reimer Veldhuis op 070-5153914 of per e-mail.

Downloads

Expertteam Bibob
Contactpersonen

Bibob

  • Reimer VeldhuisAdvocaat, partner
  • Cécile BitterAdvocaat, partner