Business Human Rights & MVO

Met ingang van 1 januari 2017 zijn grote bedrijven in de Europese Unie verplicht om te rapporteren over hun beleid op het gebied van mensenrechten. MVO en Business Human Rights zijn daarmee onderwerpen die steeds vaker op de bestuursagenda staan. Niet alleen om de eigen bedrijfsvoering op dit gebied op orde te krijgen, maar ook om de risico’s in de productieketen in kaart te brengen en beheersbaar te maken.

De ene branche heeft hier al meer ervaring mee dan de andere. De Nederlandse kledingindustrie heeft in het voorjaar van 2016 een convenant afgesloten om de schending van mensenrechten en hiermee samenhangende schandalen en dus reputatieschade te voorkomen. Ook banken, investeerders en pensioenfondsen maken momenteel stappen op het gebied van MVO en Human Rights.

Risk management en juridische expertise inzake mensenrechten
Ingewikkelde ethische kwesties, de roep om corporate social responsability en sustainable trademarks vragen om een goed risk management. Kennis van de wetgeving, en van de verschillende regels en richtlijnen die er bestaan op het gebied van MVO en Human Rights, kan in dit proces enorm waardevol zijn. Wij behartigen als landsadvocaat al jarenlang de publieke belangen en hebben hierdoor veel ervaring opgedaan op het gebied van MVO en mensenrechten, bijvoorbeeld door zaken als Urgenda, Srebrenica en Hirsi Ali. Deze kennis en expertise hebben we inmiddels ook weten te vertalen naar waardevol juridisch advies voor de private markt.

Daarnaast hebben we een breed en internationaal netwerk als het gaat om Business Human Rights, onder andere in samenwerking met de American Bar Association, de IBA en Rotterdam University. Dit maakt ons tot specialisten op het gebied van Human Rights. Wij begrijpen bijvoorbeeld dat een Code of Conduct een mooi streven is, maar dat de dagelijkse realiteit in combinatie met soms complexe bedrijfsvoeringprocessen en verschillende wegingsfactoren - zoals tijd, budget en politieke gevoeligheden - vragen om slimme strategieën en een pragmatische aanpak. Bijvoorbeeld via een uitgekiend contractueel management of door due diligence in te zetten als onderdeel van M&A.

Bedrijfsdoelen halen binnen MVO-kader
Hierbij kunnen we onze juridische kennis inzetten om uw bedrijfsdoelen mogelijk te maken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er goede condities worden geschapen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de risico's op het gebied van schending van mensenrechten inzichtelijk te maken en beheersbaar te houden. Dan worden contracten en juridisch advies handige middelen ten dienste van uw business en blijven people, planet en profit in de toekomst beter met elkaar in balans.

Met supply chains die zich steeds verder uitstrekken, toezichthouders met een scherpe blik en nieuwe wet- en regelgeving wordt het speelveld van nationale en internationale organisaties boeiender en ook complexer. Hoe benut u de kansen zonder te struikelen over de risico's? Wij gaan daarover graag met u in gesprek.

Neem voor vragen contact op met één van de leden van de Praktijkgroep Business Human Rights.

Aanbevelingen

  • "One source describes him as 'a tremendous and very technical lawyer', adding: 'If I need some advice on a highly technical legal issue, I would go to him. On top of that, he has the soul of human rights as well. He is part of the small group of worldwide lawyers who knows human rights very well'.", Chambers Global 2017 over Martijn Scheltema
Contactpersonen

Business Human Rights & MVO

  • Martijn ScheltemaAdvocaat, partner