Calamiteiten & milieuhandhaving

Inzicht in juridische aspecten

Calamiteiten tonnen 1240x650

In het geval van een calamiteit kunnen gemeenten, provincies en andere partijen onder flinke druk komen te staan. Zo moeten in de acute fase veel beslissingen worden genomen. Niet alleen over de maatregelen die getroffen moeten worden om de gevolgen van de calamiteit te beperken en om maatschappelijke onrust te voorkomen. Ook moet er overleg worden gevoerd met bijvoorbeeld de eigenaar van de installatie die is afgebrand of waaruit stoffen zijn vrijgekomen en met de verzekeraar van deze partij. Van belang is dat elke actie in de beginfase ook juridische consequenties kan hebben, zeker in het vervolgtraject als de vraag aan de orde komt of de overheid de kosten kan verhalen die zijn gemaakt.

Wanneer beslissers in crisissituaties vooraf op de hoogte zijn van de mogelijke juridische consequenties van keuzes die worden gemaakt, kunnen gerichter beslissingen worden genomen. De kans op het met succes afdwingen van maatregelen of op een succesvolle kostenverhaalactie is dan groter. Dat voorkomt imagoschade en andere narigheid.

Consequenties voor kostenverhaal
Na afloop van een calamiteit blijkt vaak dat er een flinke kostenpost achterblijft voor de desbetreffende provincie, gemeente of het waterschap. In de beginfase van een calamiteit zijn alle pijlen gericht op de inperking van de gevolgen van de calamiteit en het voorkomen van maatschappelijke onrust. Logisch, maar daardoor is er soms minder aandacht voor de juridische consequenties van de keuzes die op dat moment worden gemaakt. Als voorbij wordt gegaan aan het juridisch kader dat geldt voor handhaving en aansprakelijkheid, kan dit later negatieve consequenties hebben en kan bijvoorbeeld kostenverhaal onmogelijk worden.

Grip op het proces rondom een ramp
Het loont dus de moeite goed voorbereid te zijn. Niet alleen op het zich kunnen voordoen van een calamiteit, maar ook op de juridische afhandeling ervan. Op die manier weten gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio's en het Rijk precies waar ze op moeten letten tijdens een calamiteit, zowel juridisch als organisatorisch als op het gebied van communicatie.

Daar de (juridische) afhandeling van een calamiteit complex kan zijn, geven wij met enige regelmaat 'lessons-learned'-cursussen over handhaving bij calamiteiten en organiseren wij bijeenkomsten met adviesbureau SGS Search; marktleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering.

Edward Brans, senior advocaat bij Pels Rijcken en gespecialiseerd in het milieurecht en aansprakelijkheidsrecht: "Ik adviseer de juridische aspecten van calamiteiten mee te nemen in calamiteitenplannen en andere draaiboeken. Dat voorkomt verrassingen en daarmee veel juridisch gedoe. Voorkomen moet worden dat calamiteiten onverwachte kostenposten worden voor overheden. Dit is vaak onnodig, zeker indien op een juiste wijze gebruik wordt gemaakt van de juridische mogelijkheden die er zijn. Wij hebben hier ruime ervaring mee."

Calamiteitenapp
Direct digitaal ondersteuning nodig bij een calamiteit? Installeer de calamiteitenapp op uw smartphone of tablet.

Meer weten?
Het team van de sectie Ruimte & Milieu werkt al jaren nauw samen met gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Zij schrijven mee aan handhavingsbesluiten en beoordelen contracten  wanneer een gemeente of andere overheid derden moeten inhuren om de negatieve effecten van een calamiteit zo snel mogelijk in te dammen of ongedaan te maken. Ze geven advies over de vraag jegens wie er gehandhaafd kan worden, leggen conservatoir beslag indien dat noodzakelijk is en onderhandelen met verzekeraars om gelden ter beschikking te krijgen voor de opruiming van de milieulast die is ontstaan.

Wij helpen u graag zodat u meer grip krijgt op de aanpak van een calamiteit. Neem gerust contact op met Edward Brans of Katrien Winterink.

Aanbevelingen

  • "They communicate in a very effective way and are fast, accurate, concise, accessible and easy to get along with. They can provide a high-end legal solution on complex issues at very short notice.", Chambers Europe 2018
  • "They have the ability to see things from the perspective of the client, in order to provide realistic and practical advice.", Chambers Europe 2018
  • "The 'very effective communicators' are 'always impressive', delivering 'high-end solutions to complex issues at very short notice'.", Legal 500 2018
  • "The team has impressed me many times. It is a close-knit team which is fast, accurate, concise, always accessible and easy to get along with. They are also able to provide high-end legal solutions on complex issues at very short notice.", Chambers Europe 2017
  • "New developments are always on top of their mind and they develop pragmatic legal products which are very useful.", Chambers Europe 2017
  • "It is very customer-focused and has proved to us that it has extensive knowledge. A lot of attention is paid to fostering a good working relationship with the client.", Chambers Europe 2016
  • "It is accessible, it has deep knowledge of public law and it practises law in a way that adds significant value to the client's business.", Chambers Europe 2016 
  • "The team's sector knowledge is 'up to date and thorough'.", Legal 500 2016

 

Chambers Europe 2018 - Leading Firm   Legal 500 2018

Contactpersonen

Calamiteiten & milieuhandhaving

  • Edward BransCounsel
  • Katrien WinterinkAdvocaat