KEI

Op 12 juli 2016 zijn de wetsvoorstellen van het digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI) goedgekeurd door de Eerste Kamer. Begin 2017 gaan de eerste digitale procedures van start.

Het doel van KEI is om de rechtspraak in Nederland aan te laten sluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten sneller en eenvoudiger. Het programma richt zich op het burgerlijk procesrecht en op het bestuursprocesrecht. Binnenkort gaat de eerste fase van digitaal procederen in civiele en bestuursrechtelijke procedures van start en moeten processtukken langs digitale weg ingediend worden bij de gerechtelijke instanties. Ook de uitwisseling van andere berichten in een procedure, zoals verzoek om uitstel en datumbepaling zitting, verloopt digitaal. In civiele procedures wordt bovendien het procesrecht inhoudelijk gewijzigd.

Pels Rijcken houdt de ontwikkelingen rondom de digitalisering van de Rechtspraak nauwlettend in de gaten. Ons KEI-team treft voorbereidingen om de werkprocessen van Pels Rijcken tijdig aan te passen en diverse kantoorgenoten schreven en schrijven publicaties over het project KEI. Als één van de voortrekkers van het advocatuurlijke samenwerkingsverband Silex is Pels Rijcken bovendien een actieve gesprekspartner van de Rechtspraak in het ontwikkelingsproces van Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt.

Kijkopkei.nl
Een platform waar de digitale ontwikkelingen op de voet worden gevolgd en worden beschreven is de website www.kijkopkei.nl. Hierop is alle informatie over de invoering van de digitale procesvoering en het nieuwe civiele procesrecht te vinden.

Contact
Wij hebben kennis en ervaring die we graag breder inzetten en delen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact op met Karlijn Teuben of Sandra van Heukelom-Verhage.

Downloads

Factsheet KEI
Contactpersonen

KEI

  • Karlijn TeubenAdvocaat, partner
  • Sandra van Heukelom-VerhageAdvocaat, partner