Openbare orde en ondermijning

Helpdesk Openbare orde en ondermijning: 070-5153 476

Openbare orde en ondermijning zijn thema's waar de overheid dagelijks mee te maken heeft. Hoe kan een aangekondigde demonstratie in goede banen worden geleid of in het uiterste geval worden verboden? Welke maatregelen zijn aangewezen bij risicovolle evenementen? Met welke instrumenten kan worden opgetreden tegen acute of dreigende verstoringen van de openbare orde?

Soms gaan deze onderwerpen ook hand in hand. Bij ondermijning gaat het niet meer alleen om de traditionele vermenging van de onderwereld en bovenwereld in de branches die daar gevoelig voor zijn, zoals coffeeshops en seksinrichtingen. Het kan ook gaan om gebruik van woningen of loodsen voor criminele activiteiten of winkels of horeca-inrichtingen die een rol spelen bij het witwassen van crimineel geld of drugshandel. Thuisprostitutie waardoor mensenhandel zich onttrekt aan het zicht van politie en gemeente. Het is geen zaak meer voor politie en justitie alleen. Ondermijnende criminaliteit kan een directe bedreiging voor de openbare orde en het leefklimaat vormen en vergt  assertief optreden van het bestuur. Een integrale aanpak is daarbij nodig om verplaatsing van het probleem te voorkomen.

De advocaten van Pels Rijcken adviseren en procederen regelmatig over de inzet van het brede palet aan instrumenten van het lokale en regionale bestuur. Met onze kennis en ervaring kunnen wij samen met u maatwerk leveren. Denk hierbij aan de toepassing van de Wet Bibob of de sluiting van woningen en bedrijfspanden op grond van de Gemeentewet, de Opiumwet of de APV. Soms strekt de problematiek verder en is een gebiedsgerichte aanpak nodig. Acute situaties kunnen vragen om het opleggen van een (gebieds)aanwijzing of de inzet van een bijzondere (nood)bevoegdheid van de burgemeester.

Wij denken graag met u mee over uitvoerbare maatregelen op korte én lange termijn. Zijn uw verordeningen nog up to date? Misschien kunnen vergunningstelsels of subsidieregelingen beter worden afgestemd op (nieuwe) gevoelige branches of gebieden. En strookt uw handhavingsbeleid nog wel met de laatste inzichten? Pels Rijken brengt het recht naar uw praktijk.

Bij Pels Rijcken kunt u ook terecht met vragen over:

 • Integriteit binnen het openbaar bestuur
 • Terrorismebestrijding
 • Gebiedsaanwijzingen en -verboden
 • Wet tijdelijk huisverbod
 • Gegevensuitwisseling

Helpdesk Openbare orde en ondermijning: 070 5153 476

Wilt u sparren of brainstormen over de aanpak van ondermijnende activiteiten in uw regio? Of over een (dreigende) verstoring van de openbare orde? Speciaal voor overheden heeft Pels Rijcken de helpdesk Openbare orde en Ondermijning. Hier kunt u terecht met uw vragen over bescherming van de openbare orde en veiligheid in uw regio.

Ons team van gespecialiseerde advocaten staat u graag te woord. Geheel vrijblijvend wisselen wij met u van gedachten over een concrete vraag. Wij streven naar een kort en praktisch mondeling advies waarmee u direct verder kunt. Er zijn geen kosten verbonden aan onze adviezen via de helpdesk.

Uw contactpersoon voor de helpdesk is Irene van der Heijden. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 070-5153 476. Zo nodig verwijst zij u door naar een van onze andere gespecialiseerde advocaten.

Aanbevelingen

 • "They communicate in a very effective way and are fast, accurate, concise, accessible and easy to get along with. They can provide a high-end legal solution on complex issues at very short notice.", Chambers Europe 2018
 • "They have the ability to see things from the perspective of the client, in order to provide realistic and practical advice.", Chambers Europe 2018
 • "It is very customer-focused and has proved to us that it has extensive knowledge. A lot of attention is paid to fostering a good working relationship with the client.", Chambers Europe 2016
 • "It is accessible, it has deep knowledge of public law and it practises law in a way that adds significant value to the client's business.", Chambers Europe 2016 
 • "The team's sector knowledge is 'up to date and thorough'.", Legal 500 2016

Chambers Europe 2018 - Leading Firm

Contactpersonen

Openbare orde en ondermijning

 • Reimer VeldhuisAdvocaat, partner
 • Jannetje BootsmaAdvocaat, partner