Parkeren

Nieuwe wet- en regelgeving

Parkeren nieuw 1240x650

Een nieuw instrument om te sturen op gewenste ruimtelijke ontwikkeling? Een mogelijke showstopper voor bouwprojecten of (her)ontwikkelingen? Noodzakelijke input voor bestemmingsplannen en voor het rondkrijgen van een bouwvergunning? De nieuwe Reparatiewet BZK/Woningwet houdt wethouders, beleidsmedewerkers, programmamanagers, projectleiders, juristen en verkeerskundigen bezig.
 
Parkeren speelt namelijk bij nagenoeg elk ruimtelijk plan een rol. Voorheen werden de regels rondom parkeren vastgelegd in de Bouwverordening. Vanaf 1 juli 2018 vormt dit echter niet langer het toetsingskader bij de rechter, maar moet worden voldaan aan de Reparatiewet BZK/Woningwet. Regelt u de parkeernormen niet goed, dan kan een belanghebbende dat met succes aangrijpen om het bestemmingsplan te laten vernietigen door de Raad van State. In het ergste geval gaat een project of ontwikkeling niet door, maar ook de vertragingsschade kan behoorlijk in de papieren lopen.

Daniëlle Roelands-Fransen: "Veel onnodige risico's kunnen voorkomen worden door in een vroeg stadium een zogenaamde parkeercheck te doen. Daarnaast maken de nieuwe regels maatwerk per bestemmingsplan mogelijk en is het een sturingsinstrument voor specifieke ruimtelijke ontwikkelingen."

Hoe regelt u het?
De nieuwe wet- en regelgeving kunt u grofweg op 3 verschillende manieren regelen in uw bestemmingsplan. Welke manier de beste is, hangt af van de belangen van uw gemeente. Misschien wilt u wel bewust autoluwe gebieden creëren, en kiest u voor maatwerk per deelgebied. Of wilt u juist voor de komende 10 jaar zekerheid en helderheid omdat u de gewenste ruimtelijke ontwikkeling duidelijk wil borgen. Maar het kan ook zijn dat u er baat bij heeft dat uw bestemmingsplan steeds getoetst wordt aan de meest actuele versie van de beleidsregels. Bijvoorbeeld om bij wisseling van detailhandel flexibel te kunnen meebewegen als het gaat om voldoende parkeerplaatsen.

Het juridisch borgen van parkeernormen in een bestemmingsplan, het op goede wijze verrichten van parkeeronderzoek, de vraag of parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden of op de openbare ruimte kan worden afgewenteld en de mogelijkheid tot het storten van een financiële bijdrage in een parkeerfonds/mobiliteitsfonds: het zijn allemaal zaken waar verkeerskundigen en juristen zich mee bezig moeten houden om ervoor te zorgen dat hun input klopt en de plannen kunnen doorgaan.

Vragen? Neem contact met ons op
Wilt u weten hoe u de planregels op 1 juli 2018 kan laten voldoen aan de nieuwe regelgeving ? Neem contact op met Daniëlle Roelands-Fransen of Laura van der Meulen. Zij zijn specialist op het gebied van Omgevingsrecht, (binnenstedelijke) herontwikkelingen, bestemmingsplannen en de nieuwe regels rondom parkeren en hebben de parkeercheck ontwikkeld: een check op parkeerbeleid en planregels om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving. U kunt hier meer informatie vinden over de parkeercheck.

Contactpersonen

Parkeren

  • Daniëlle Roelands - FransenAdvocaat, partner
  • Laura van der MeulenAdvocaat