Parkeren

Nieuwe wet- en regelgeving

Parkeren nieuw 1240x650

Een nieuw instrument om te sturen op gewenste ruimtelijke ontwikkeling? Een mogelijke showstopper voor bouwprojecten of (her)ontwikkelingen? Noodzakelijke input voor bestemmingsplannen en voor het rondkrijgen van een bouwvergunning? De nieuwe Reparatiewet BZK/Woningwet houdt wethouders, beleidsmedewerkers, programmamanagers, projectleiders, juristen en verkeerskundigen bezig.
 
Parkeren speelt namelijk bij nagenoeg elk ruimtelijk plan een rol. Voorheen werden de regels rondom parkeren vastgelegd in de Bouwverordening. Vanaf 1 juli 2018 vormt dit echter niet langer het toetsingskader bij de rechter, maar moet worden voldaan aan de Reparatiewet BZK/Woningwet. Regelt u de parkeernormen niet goed, dan kan een belanghebbende dat met succes aangrijpen om het bestemmingsplan te laten vernietigen door de Raad van State. In het ergste geval gaat een project of ontwikkeling niet door, maar ook de vertragingsschade kan behoorlijk in de papieren lopen.

Daniëlle Roelands-Fransen: "Veel onnodige risico's kunnen voorkomen worden door in een vroeg stadium een zogenaamde parkeercheck te doen. Daarnaast maken de nieuwe regels maatwerk per bestemmingsplan mogelijk en is het een sturingsinstrument voor specifieke ruimtelijke ontwikkelingen."

Hoe regelt u het?
De nieuwe wet- en regelgeving kunt u grofweg op 3 verschillende manieren regelen in uw bestemmingsplan. Welke manier de beste is, hangt af van de belangen van uw gemeente. Misschien wilt u wel bewust autoluwe gebieden creëren, en kiest u voor maatwerk per deelgebied. Of wilt u juist voor de komende 10 jaar zekerheid en helderheid omdat u de gewenste ruimtelijke ontwikkeling duidelijk wil borgen. Maar het kan ook zijn dat u er baat bij heeft dat uw bestemmingsplan steeds getoetst wordt aan de meest actuele versie van de beleidsregels. Bijvoorbeeld om bij wisseling van detailhandel flexibel te kunnen meebewegen als het gaat om voldoende parkeerplaatsen.

Het juridisch borgen van parkeernormen in een bestemmingsplan, het op goede wijze verrichten van parkeeronderzoek, de vraag of parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden of op de openbare ruimte kan worden afgewenteld en de mogelijkheid tot het storten van een financiële bijdrage in een parkeerfonds/mobiliteitsfonds: het zijn allemaal zaken waar verkeerskundigen en juristen zich mee bezig moeten houden om ervoor te zorgen dat hun input klopt en de plannen kunnen doorgaan.

Vragen? Neem contact met ons op
Wilt u weten hoe u de planregels op 1 juli 2018 kan laten voldoen aan de nieuwe regelgeving ? Neem contact op met Daniëlle Roelands-Fransen of Laura van der Meulen. Zij zijn specialist op het gebied van Omgevingsrecht, (binnenstedelijke) herontwikkelingen, bestemmingsplannen en de nieuwe regels rondom parkeren en hebben de parkeercheck ontwikkeld: een check op parkeerbeleid en planregels om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving. U kunt hier meer informatie vinden over de parkeercheck.

Aanbevelingen

  • "They communicate in a very effective way and are fast, accurate, concise, accessible and easy to get along with. They can provide a high-end legal solution on complex issues at very short notice.", Chambers Europe 2018
  • "They have the ability to see things from the perspective of the client, in order to provide realistic and practical advice.", Chambers Europe 2018
  • "The 'very effective communicators' are 'always impressive', delivering 'high-end solutions to complex issues at very short notice'.", Legal 500 2018
  • "The team has impressed me many times. It is a close-knit team which is fast, accurate, concise, always accessible and easy to get along with. They are also able to provide high-end legal solutions on complex issues at very short notice.", Chambers Europe 2017
  • "New developments are always on top of their mind and they develop pragmatic legal products which are very useful.", Chambers Europe 2017
  • "It is very customer-focused and has proved to us that it has extensive knowledge. A lot of attention is paid to fostering a good working relationship with the client.", Chambers Europe 2016
  • "It is accessible, it has deep knowledge of public law and it practises law in a way that adds significant value to the client's business.", Chambers Europe 2016 
  • "The team's sector knowledge is 'up to date and thorough'.", Legal 500 2016

 

Chambers Europe 2018 - Leading Firm   Legal 500 2018

Contactpersonen

Parkeren

  • Daniëlle Roelands - FransenAdvocaat, partner
  • Laura van der MeulenAdvocaat