Privacy

Het Privacyteam van Pels Rijcken

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens is een thema dat volop de aandacht krijgt. Terecht ook. De toenemende digitalisering brengt niet alleen gemakken, maar ook risico's met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan datalekken en ransomware, waar in de media tegenwoordig ook veelvuldig over wordt bericht. De noodzaak om persoonsgegevens te beschermen wordt alsmaar groter en daar heeft ook de nationale en Europese wetgever aandacht voor. Zo is recentelijk een meldplicht voor datalekken in het leven geroepen. Ook is inmiddels de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, hét wetgevende kader voor privacy, in de gehele EU in werking getreden.

Dit is het moment voor organisaties om hun bedrijfsvoering in te richten op de nieuwe verordening. Wie deze verordening heeft gelezen zal het beamen: er komt een hoop af op organisaties die volledig compliant willen en moeten zijn. Zo dienen overheidsinstanties en diverse andersoortige organisaties een privacy officer (oftewel functionaris gegevensbescherming) aan te wijzen. Deze heeft een privacybeleid nodig om in praktijk effectief aan de slag kunnen.  

Maar dat is niet het enige. Welke stappen moet een organisatie nemen om tot een privacybeleid te komen dat de kernwaarden van  zorgvuldigheid, kenbaarheid, transparantie veilig stelt en tegelijkertijd de beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens waarborgt? Wie krijgt toegang tot welke persoonsgegevens? Wie moet binnen de organisatie geïnformeerd en getraind worden? Welke protocollen moeten worden ontwikkeld?

Met een team van experts in het bestuursrecht, ICT en arbeidsrecht heeft Pels Rijcken alle veranderingen en vereisten van de verordening voor overheden en bedrijven in kaart gebracht. Wij weten tot welke acties de wet- en regelgeving dwingen. Ons Privacyteam helpt u bijvoorbeeld om tot een volledig en gedragen beleid te komen, de bijhorende protocollen te ontwikkelen en (bewerkers)overeenkomsten op te stellen. Graag gaan wij met u in gesprek over de privacyaspecten binnen uw organisatie en lichten wij de nieuwe privacy-eisen overzichtelijk en behapbaar toe. Zo kunt u goed geïnformeerd de veranderingen doorvoeren, zonder vervelende verrassingen achteraf.

Meer weten of verder praten? Neem contact op met Sikke Kingma of Marte van Graafeiland

Contactpersonen

Privacy

  • Sikke KingmaAdvocaat, partner
  • Marte van GraafeilandSenior advocaat