Publiek aandelenbezit

De Publieke Aandelen Monitor is een jaarlijks onderzoek waarbij thema’s rondom het Nederlands publiek aandeelhouderschap in kaart worden gebracht. De Publieke Aandelen Monitor is een initiatief van Boer & Croon Corporate Finance (BCCF) en kwam in 2015 voor het eerst uit. Inmiddels wordt dit jaarlijks onderzoek verricht in samenwerking met Pels Rijcken en The Boston Consulting Group (BCG). Enerzijds focust de Publieke Aandelen Monitor jaarlijks op de ontwikkelingen in deelnemingenland, anderzijds focust de Publieke Aandelen Monitor jaarlijks op een actueel en aansprekend thema dat direct verband houd met het Nederlands publiek aandeelhouderschap. Dit jaar is dat thema de energietransitie.

PAM2018

IJzersterke combinatie: BCCF, Pels Rijcken en BCG

Het is niet voor niets dat BCCF, Pels Rijcken en BCG de krachten hebben gebundeld. BCCF, Pels Rijcken en BCG, onafhankelijke experts in corporate finance, juridisch advies en strategische consultancy, geloven in het delen van expertise, onderling en met cliënten. Wij zijn ervan overtuigd dat diepgaande sectorkennis een vanzelfsprekende voorwaarde voor advisering op topniveau is. Die kennis die we vergaren door studie, de praktijk van alledag, klantcontacten én onderzoek naar het publiek aandelenbezit met als resultaat de Publieke Aandelen Monitor is daarvan een voorbeeld. 

Nederlands publiek aandeelhouderschap

Publiek aandeelhouderschap is continue in beweging. De overheid investeert veel geld, al dan niet indirect via 100% deelnemingen zoals DNB, NS, het Limburgs Energiefonds en het Havenbedrijf Amsterdam. Juist vanwege de centrale plaats die veel deelnemingen in de maatschappij innemen en het publieke oog dat daarmee vrijwel doorlopend op hen is gericht, speelt zeker niet alleen de financiële kant een rol bij een eventuele aankoop, verkoop of herstructurering van een deelneming. Publieke belangen, vaak vertegenwoordigd door diverse stakeholders bij een deelneming met ieder een eigen agenda maken de aankoop, verkoop of herstructurering van een bedrijf in publieke handen vaak uiterst complex.

In elke fase van een dergelijk proces krijgt de privatiserende overheid te maken met een veelheid aan vragen, juridisch en niet-juridisch, bijna altijd met elkaar verbonden en altijd complex. Elke fase van het proces wordt beïnvloed door thema's vanuit verschillende juridische disciplines. Hoe moet een verkoop (of verzelfstandiging) worden vormgegeven? Is sprake van overgang van onderneming? Welke eisen stelt het staatssteunrecht aan de procedure? Moet worden aanbesteed? Welke arbeidsvoorwaarden moeten worden toegepast? Hoe wordt het proces en de documentatie ingericht? Slechts enkele vragen waar een privatiserende overheid rekening mee moet houden. Het spreekt voor zich dat het van belang is om in een dergelijk traject bijgestaan te worden door een adviseur die niet alleen de commerciële regels van het spel kent, maar zeker ook de publieke arena op haar duimpje kent. Pels Rijcken is die adviseur.

Wilt u hierover verder praten neem dan contact op met Luc Defaix of Wouter Admiraal.

Energietransitie

De energietransitie is bij uitstek een thema waarbij het publiek aandeelhouderschap een essentiële rol kan spelen om publieke waarde te realiseren. Met het Klimaatakkoord is internationaal het doel vastgesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. De energietransitie is een middel van de Nederlandse overheid om hier invulling aan te geven. Er moet ruimte gemaakt worden voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, het verminderen van CO2-uitstoot en andere mogelijkheden om broeikasgasemissies te beperken. Via publiek aandeelhouderschap kunnen overheden sturen op investeren in projecten die wellicht niet op korte termijn winstgevend zijn, maar die wel van groot belang zijn voor de energietransitie.

De advocaten van Pels Rijcken ondersteunen overheden regelmatig bij juridische vraagstukken omtrent (de financiering van) energietransitie. Wij zijn als geen ander bekend met tegengestelde én gemeenschappelijke belangen. Wilt u weten wat Pels Rijcken voor u kan betekenen op het gebied van energietransitie? Neem dan contact op met Iman Brinkman of kijk op onze website.

Expertise

Pels Rijcken adviseerde en begeleidde onder andere:

 • Gemeente Heerlen bij de verkoop van haar belang in Mijnwater BV
 • De gemeente Den Haag, HTM, Abellio en MRDH bij de (vennootschappelijke) structuur ten behoeve van inbesteding van de nieuwe railconcessie 2016-2026, de herfinanciering van HTM (onder meer de zekerhedenpositie, staatssteun- en subsidierechtelijke aspecten en leningsdocumentatie, en de terugkoop van aandelen) en het uittreden van Abellio Nederland als 49% aandeelhouder van HTM (onder meer de transactiedocumentatie en het mededingingsrechtelijke traject)
 • Spaarnelanden NV bij de verkrijging van de dienst beheer en onderhoud van de gemeente Zandvoort
 • De herpositionering van de GGD Haaglanden
 • Stichting ISSO bij de koop van B&U-activa van Stichting SBRCURnet
 • DNB bij de overname van Delta Lloyd door NN Group
 • TNO bij de verkoop van een meerderheidsbelang in TNO Bedrijven aan First Dutch
 • Gemeente Rotterdam bij de inbesteding van de activiteiten van Magis 010
 • Rijkswaterstaat bij de overname van de Verkeersinformatiedienst

Wij begrijpen hoe het is om te werken met complexe belangen en met uiteenlopende wensen van diverse stakeholders. Dat blijkt niet alleen uit de zaken waarbij wij betrokken zijn, maar ook uit de woorden van onze cliënten.

"Het tijdig inwinnen van gedegen juridisch advies op hoog niveau is cruciaal; anders verlies je tijd aan het eind van de rit en krijg je gedoe.", Jaap Bierman, CEO, HTM

"Pels Rijcken is bij uitstek geschikt voor een transactie op het kruisvlak van het private en publieke domein: op beide terreinen hebben zij de specialisten in huis die samen optrekken als een team. Daardoor worden de behoeftes van de cliënt en de uitdagingen die bij een dergelijke transactie horen optimaal geadresseerd.",  Anna Krasnova, general counsel, TNO

Contactpersonen

Publiek aandelenbezit

 • Luc DefaixAdvocaat, partner
 • Wouter AdmiraalToegevoegd notaris