Sociaal Domein

Het expertteam Sociaal Domein van Pels Rijcken kan antwoord geven op al uw vragen op het gebied van het sociale domein en decentralisatie.

Per 1 januari 2015 zijn de WMO 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet in werking getreden. We zien dat veel gemeenten - als gevolg van het adagium 'één gezin, één plan, één regisseur' - gekozen hebben voor samenwerking in wijkteams. We zien daarin veel verschillende verschijningsvormen, van functionele verbanden (geformaliseerd in samenwerkingsovereenkomsten) tot rechtspersonen. 

Soms gaat dat goed, soms minder goed. De burger moet goed weten waar hij terecht kan als het niet goed gaat. Dat vergt goede communicatie en een goede afhandeling van bezwaren en klachten. We geven veel cursussen aan juristen en leden van bezwaaradviescommissies over de vraag wie bezwaar kan maken, waartegen het bezwaar zich kan richten en hoe de deskundigheid geborgd kan worden in een traject waarbij medische componenten vaak een prominente plek hebben. Dat vergt borging van die deskundigheid in het proces van rechtsbescherming. Wij denken daarnaast met gemeenten na over integratie van klacht- en bezwaarprocedures (1 loket en/of 1 procedure) en over een informele wijze van bezwaar- en klachtafhandeling.

In de tussentijd ontwikkelen we een (juridische) visie op het thema 'Van Transitie naar Transformatie'. Er kan juridisch veel. De echt harde juridische grenzen - bijvoorbeeld voortvloeiend uit de Privacywetgeving en het Aanbestedingsrecht - brengen we in kaart in onze Juridische Totaalscan 2.0. Die is binnenkort beschikbaar.

We bieden ten slotte bijstand in gerechtelijke procedures, onder andere over de inzet van huishoudelijke hulp.

Heeft u vragen of advies nodig? Neem dan contact op met Esther Schaake.

Aanbevelingen

  • "They communicate in a very effective way and are fast, accurate, concise, accessible and easy to get along with. They can provide a high-end legal solution on complex issues at very short notice.", Chambers Europe 2018
  • "They have the ability to see things from the perspective of the client, in order to provide realistic and practical advice.", Chambers Europe 2018
  • "It is very customer-focused and has proved to us that it has extensive knowledge. A lot of attention is paid to fostering a good working relationship with the client.", Chambers Europe 2016
  • "It is accessible, it has deep knowledge of public law and it practises law in a way that adds significant value to the client's business.", Chambers Europe 2016 
  • "The team's sector knowledge is 'up to date and thorough'.", Legal 500 2016

Chambers Europe 2018 - Leading Firm   Legal 500 - Leading Firm 2018

Contactpersonen

Sociaal Domein

  • Esther SchaakeAdvocaat
  • Sandra van Heukelom-VerhageAdvocaat, partner