Home Expertise Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid

Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden. Dit betekent een grondige wijziging van het ontslagrecht. Bedrijven hebben voor 1 juli hun HR-beleid aan de Wwz moeten aanpassen, terwijl er in de praktijk nog geen ervaringen met de nieuwe wet waren opgedaan. Wij hebben bedrijven in deze fase ondersteund met bijvoorbeeld het herijken van hun ontslagbeleid bij disfunctioneren en bij het doorvoeren van wijzigingen in hun cao's en Sociaal Plannen.

Wij adviseren bijvoorbeeld over de situatie dat een werknemer na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst een beroep doet op de bedenktermijn, over de voors en tegens van het instellen van een CAO-ontslagcommissie of over de vraag wanneer het nog mogelijk is om een concurrentiebeding te sluiten in een contract voor bepaalde tijd.

Kosteloos sparren

Kennis en ervaring die we graag breder inzetten en delen. Wij bieden u daarom graag de mogelijkheid om vrijblijvend en kosteloos met ons te sparren over thema's die bij u spelen.