Integriteit

Gedragscode

Welzijn van medewerkers en een goede, open werksfeer waarin ruimte is voor dialoog zijn erg belangrijk voor ons. Met elkaar hebben we een gedragscode ontwikkeld waarin we hebben vastgelegd hoe we met elkaar omgaan.

Klokkenluidersregeling

Heb je het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid óf heb je informatie over gedragingen of activiteiten binnen Pels Rijcken die inbreuk maken op het Unierecht, dan kun je hiervan (anoniem) melding maken op basis van de Klokkenluidersregeling. De Klokkenluidersregeling is alleen bedoeld voor het melden van misstanden of onregelmatigheden met een maatschappelijk belang. Zowel kantoorgenoten als onze externe stakeholders kunnen een melding doen. Het doen van een melding kan via ons digitale meldpunt integriteit.