Terug naar overzicht
Kennis

Aanpassingsbesluit en Uitvoeringsbesluit Wnra gepubliceerd

Na de aanpassingswetgeving zijn nu ook het Aanpassingsbeleid en het Uitvoeringbesluit WNRA gepubliceerd. Veel van deze aanpassingen zijn terminologisch van aard. Maar ook is in een aantal gevallen een nieuwe wettelijke grondslag opgenomen bijv. voor het functioneren van de AGFA en de AAC. Het Aanpassingsbesluit voorziet in aanpassing van veel lagere regelingen aan de Wnra.

Het Uitvoeringsbesluit voorziet, zoals de naam ook zegt, in uitvoering van de een aantal bepalingen van de Ambtenarenwet 2017. Zo is aan het Uitvoeringsbesluit bijvoorbeeld een uitgebreide serie eedsformulieren gehecht.

Zie voor de teksten: Aanpassingsbesluit Wnra (Stb. 313) en Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 (Stb. 346)

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door