Terug naar overzicht
Kennis

Openbare orde: sluiting autoverhuurbedrijf

Burgemeesters zetten diverse bevoegdheden in om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. In de uitspraak van 23 november 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3385) oordeelt de Afdeling dat de burgemeester van Ouder-Amstel een autoverhuurbedrijf mocht sluiten voor zes maanden. Kenmerkend voor reguliere sluitingszaken is dat de feiten zich in of rondom het pand afspelen, terwijl in deze zaak de relevante feiten (het gebruik van huurauto’s bij strafbare feiten) buiten het pand plaatsvonden. In hun annotatie in de Gemeentestem (Gst. 2023/10) gaan Bob Jaasma en Marie-Lise Sluijter in op de aandachtspunten voor burgemeesters bij dit soort sluitingen.

Openbare orde: sluiting autoverhuurbedrijf

Bron: ABRvS 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3385, Gst. 2023/10, Afl. 7553, m.nt. B.S. Jaasma & M.P. Sluijter

Downloaden

Heeft u vragen over de inzet van openbare ordebevoegdheden? Bel gerust onze helpdesk (070-5153476).

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door